Gentænk din forretning grønt

Temadage der bygger på forskningsbaseret viden

I projektets anden hovedaktivitet blev viden og redskaber fra hovedaktivitet 1 skaleret til en større gruppe virksomheder. Under titen “Gentænk din forretning grønt” fik 90 virksomheder derved mulighed for at kick-starte eller fortsætte deres grønne omstilling i egen virksomhed.  

I modsætning til de individuelle forløb var skaleringsaktiviteten baseret på et samarbejde virksomheder imellem. Hertil udviklede vi en proces for ved brug af redskaber og metoder fra de individuelle forløb og via samarbejde med eksperter og andre virksomheder at konkretisere initiativer inden for grøn omstilling.

Via de individuelle forløb erfarede vi, at der var grænser for, hvor mange timer man kan arbejde koncentreret ved skærmen, og da pandemien ikke længere satte begrænsninger i forhold til fysisk fremmøde, besluttede vi, at disse workshops skulle være fysiske.

Dagene har været afholdt i hhv. i Hammel, Odense og Roskilde.

Dagens indhold

Hver "Gentænk din forretning grønt" dag består af 3 dele

Krav og strategiske muligheder

Dagene var bygget op sådan at deltagerne indledningsvist fik fyldt rygsækken med ny viden og redskaber til arbejdet med den grønne omstilling.

Der blev gjort ved at komme rundt om følgende emner:

  • Bæredygtighed og grøn omstilling - det handler om din forretning v/Mette Neville
  • Viden der virker i praksis i din virksomhed v/Tina Fugl
  • Bæredygtigheds indflydelse på værdien af virksomheden v/Lars Rau Jacobsen
  • Gør bæredygtighed til konkurrencekraft v/Nils Wegener
  • Klimaregnskab og muligheder for reduktioner via samarbejde v/Hans Sanderson
  • Ledelse af bæredygtig forandring v/Annabeth Aagaard

Herefter arbejdede deltagerne med egen virksomhed i et af to nedenstående spor

Spor 1: Din værdikæde gentænkt! 

Fokus i dette spor var på, hvordan den grønne omstilling kan styrke virksomhedens konkurrencekraft via samarbejder i værdikæden.

Spor 2: Din produktudvikling gentænkt! 

Fokus var her på, hvordan den grønne omstilling kan skabe mulighed for udvikling af nye produkter og services.Finansiering og næste skridt

Afslutningsvist fik deltagere en grundig gennemgang af konkrete tilbud og muligheder for at søge støtte eksempelvis via Erhvervshusene og dermed få hjælp til at komme i mål med initiativerne.
Views

Deltagernes udbytte af dagen
Arbejde med redskaberne i egen virksomhed 

Dagene var bygget op sådan at deltagerne arbejdede med processer og redskaber ned i egen virksomhed. Derudover kunne de trække på eksperter og erfaringer fra andre deltagere i det omfang, der var behov for det. 


Konkret handleplan 

Deltagerne fik redskaber og hjælp til udarbejdelse af en konkret handleplan over, hvad der skulle arbejdes videre med på vejen mod at fremtidssikre virksomheden gennem bæredygtig forretningsudvikling.


Netværk og sparring

Dagene var bygget op om samarbejde mellem casevirksomheder, eksperter og deltagerne og bød på gode muligheder for at sparre med og indsamle inspiration fra andre.