Virksomhedspartner program

Bliv business partner - få adgang til talenter og den nyeste viden indenfor konsumentvaremarkedet


Er din virksomhed en aktiv spiller på konsumentvaremarkedet – som retailer eller leverandør – og ønsker I at få bedre mulighed for at rekruttere medarbejdere med en videregående uddannelse, der har fokus på netop jeres problemstillinger og vilkårene i jeres branche? Vi I være med til at skabe et ambitiøst videnscenter, der udvikler ny viden, der kan være med til at styrke sektoren?


Så er det måske noget for jer at blive Business Partner for Commercial and Retail Management programmet på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS.

Som Business Partner vil I blive del af et succesrigt program med stærke virksomheder fra sektoren, internationale forskere og entusiastiske studerende.

I vil blive inddraget i udviklingen af en cand.merc. linje, der er målrettet jeres sektor. I vil samarbejde med de forskere, der står for uddannelsen via et par årlige udviklingsseminarer.

I kan også blive engageret i gæsteforelæsninger for de studerende, hvis I har en leder eller medarbejder, der har en ekspertise, der lige rammer plet inden for uddannelsens mangeartede emner.

I får tilgang til at få de studerende ud i virksomheden i ”internships”. Jeres praktikopslag bliver formidlet direkte til de studerende, og I vil generelt få en tæt kontakt til de studerende på programmet bl.a. via deres organisation (COMRE).

I kan få besøg af programmets forskere. De vil gerne høre jeres mening om, hvor sektorens og/eller jeres egen virksomheds udfordringer ligger. Udfordringer som forskning måske kan være med til at løse – evt. i samarbejde med jer.

I vil løbende blive holdt opdateret om programmets udvikling via et nyhedsbrev.

PRIS


Virksomhederne omkring programmet er med til at finansiere den sektorspecifikke forskning. Founding partnergruppen lagde f.eks. ud med at donere de første 11 mio. kr., som gjorde det muligt at starte initiativet op og rekruttere forskere til at udvikle programmets uddannelse og nye viden.

Nu åbner vi for, at flere virksomheder kan deltage.

Prisen for at blive Business Partner er en donation på 50.000 kr. for 2021 og hele 2022.

HVAD ER COMMERCIAL AND RETAIL MANAGEMENT INITIATIVET


Commercial and Retail Management er et nyt uddannelses- og forskningsinitiativ ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Initiativet blev startet i 2020 i tæt samarbejde med virksomhedssinteressenter fra den danske konsumentvarebranche repræsenteret af både leverandører og detailhandlere.

Gruppen af Founding Partners består af Salling Group, Arla Foods, Bestseller, Danish Crown, JYSK, Rema1000 og Mærkevareleverandørerne/Mldk. Virksomhederne bidrager med brancheindsigt og forslag til uddannelses- og forskningsaktiviteter, gæsteforelæsninger og praktikstillinger til de studerende. Partnerne er med til at finansiere den forskning, der danner grundlaget for denne forskningsbaserede uddannelse og udvikler ny viden af relevans for sektoren.

Founding Partners:Business Partners


Målet med initiativet er at udvikle ny forskningsbaseret viden og forskningsbaseret uddannelse med fokus på de mange nye udfordringer og muligheder, sektoren står over for, f.eks. nye multi-omni-kanaler, den stigende betydning af big data, ændrede værdikæder m.m.

Det er vores ambition

  • at udvikle attraktive programmer for studerende
  • at uddanne attraktive kandidater til sektoren
  • at udvikle ny forskningsbaseret viden
  • at skabe et internationalt førende forskningsmiljø inden for konsument produkter
  • at arbejde tæt sammen med virksomheder i sektoren om både forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

EN SUCCES FRA STARTEN


Programmet har været en stor succes fra starten. Mere end 100 studerende valgte den nye cand-merc. linje i 2020. Så stor tilslutning har der aldrig været til en ny linje før. Og på trods af, at undervisningen har været ramt af Corona restriktioner og derfor primært foregår online, så er de studerende meget begejstrede for uddannelsen.

De studerende er især glade for kombinationen af teori og praksis. "Gæsteforelæsningerne har givet meget værdi til vores undervisning, da vi er blevet præsenteret for virkelige situationer i forlængelse af vores undervisning," fortæller Pernille Hartman Dalsgaard, der er studerende på linjen.

Senest har Founding Partner-gruppen skabt 69 praktikstillinger til de studerende, der skal i praktik i efteråret 2021. Et tegn på partnernes store engagement i programmet og et træk, der helt sikkert vil skabe endnu tættere bånd mellem virksomhedspartnerne og de studerende. Samspillet vil udgøre en unik rekrutteringsplatform for virksomhederne, der på denne måde kan spotte fremtidens talenter.


For yderligere information


Pernille Kallehave
Administrative Manager

Tlf: +45 2160 5659
Mail:peka@mgmt.au.dk

Sascha Steinmann
Professor

Tlf: +45 2558 0684
Mail:sst@mgmt.au.dk

Carsten Wandorf  
Chairman for Founding Partners

Mail:cw@fscp.dk For yderligere information

Pernille Kallehave
Partnerkonsulent

Tlf: +45 2160 5659
Mail:peka@mgmt.au.dk

Sascha Steinmann
Professor

Tlf: +45 2558 0684
Mail:sst@mgmt.au.dk

Carsten Wandorf  
Formand for Founding Partners

Mail:cw@fscp.dk