Commercial & Retail Management


Commercial and Retail Management er et nyt uddannelses- og forskningsinitiativ ved Institut for Virksomhedsledelse.

Initiativet blev startet i 2020 i tæt samarbejde med virksomhedssinteressenter fra den danske forbrugsvaresektor, der repræsenterede både leverandører og detailhandlere.

Målet med dette nye initiativ er at udvikle ny forskningsbaseret viden og forskningsbaseret uddannelse med fokus på de mange nye udfordringer og muligheder, som forbrugsvaresektoren står over for, f.eks. nye multi-omni-kanaler til salg og kommunikation, den stigende betydning af big data, værdikæder osv.

Det er vores ambition

  • at udvikle attraktive programmer for studerende,
  • at uddanne attraktive kandidater til sektoren
  • at udvikle ny forskningsbaseret viden
  • at skabe et internationalt førende forskningsmiljø inden for forbrugsvarer
  • at arbejde tæt sammen med virksomheder i sektoren om både forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Initiativet ledes af Professor Sascha Steinmann.