Corona-krisen rammer innovative SMV'er hårdest

Små og mellemstore virksomheder, som har investeret i innovation, er tilsyneladende hårdt ramt af corona-krisen.

Forsker frygter, at virksomhederne vil træde på innovations-bremsen.

Omsætningen er betydeligt ramt i mange små og mellemstore virksomheder som følge af corona-krisen, men undersøgelsen viser også, at der er stor spredning på, hvordan omsætningen er ramt hos SMV’erne. To tredjedel af alle adspurgte virksomheder har oplevet negative ændringer i omsætningen i større eller mindre grad, mens kun 4,3 pct. af de adspurgte virksomheder melder om fremgang efter nedlukningen den 12. marts 2020.

I forskningsprojektet, som er støttet af Industriens Fond, har forskerne fra Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet særlig fokus på, hvordan de små og mellemstore virksomheder, der har investeret i innovative produkter eller services, klarer sig. Analysen viser, at hver femte virksomhed har anvendt op til 10 pct. af deres omsætning på innovation, mens hver fjerde virksomhed har investeret mellem 11 og 30 pct. af omsætningen i innovative produkter og services.

”Mange danske SMV’er udgør en vigtig del af de værdikæder, som supporterer de større danske, globale virksomheder, og fordi service- eller produktudvikling ofte er afgørende for disse virksomheders konkurrenceevne og strategiske udvikling, er det særligt interessant at følge disse virksomheder,” siger leder af forskningsprojektet, professor Lars Frederiksen, Aarhus BSS.

Foruroligende resultat

Og de foreløbige resultater er umiddelbart nedslående. Virksomheder, som i de seneste tre år har investeret i produktudvikling, rapporterer at de er mere påvirket af corona-krisen end virksomheder, der kun i lille udstrækning eller slet ikke har haft nogen innovativ aktivitet i samme periode.

”Denne sammenhæng virker umiddelbart foruroligende, fordi vi måske vil komme til se flere lukninger blandt de innovative virksomheder. Desuden er der en risiko for, at SMV’erne vil nedskalere innovative aktiviteter i den kommende periode, og det vil være skidt, da det netop er disse aktiviteter, som danske virksomheder skal leve af at udvikle,” siger Lars Frederiksen.

Han understreger dog samtidig, at det er for tidligt at sige, hvorfor netop de innovative SMV’er tilsyneladende rammes hårde end andre virksomheder.

”Det skal undersøges nærmere, og det er vi i fuld gang med, ligesom vi hen over sommeren og efteråret nærmere vil analysere de konkrete konsekvenser af corona-krisen for de små og mellemstore virksomheder og for start-ups. Men man kan også håbe på, at corona-krisen sætter yderligere damp under innovative tiltag, hvilket vi har set tendenser til under tidligere kriser, fordi virksomhederne bliver tvunget til at tænke nyt, og fordi der ofte åbnes nye muligheder gennem nye kundebehov og ændret regulering,” siger Lars Frederiksen.

Den foreløbige analyse viser imidlertid også, at den gennemsnitlige effekt af corona-nedlukningen blandt innovative SMV’er, der er juridisk organiseret som et A/S, tilsyneladende er mindre end for alle øvrige SMV’er i undersøgelsen.

”Hvad dette skyldes, er endnu ikke helt klart, men umiddelbart bør det måske foranledige, at innovative SMV’er i højere grad overvejer, hvordan de juridisk organiserer den del af virksomheden, der står for innovationsaktiviteterne,” siger Lars Frederiksen.


Kontakt

Professor Lars Frederiksen
Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS – Aarhus Universitet
Mobil: 53 60 88 42
Mail: l.frederiksen@mgmt.au.dk 


Links