Bog om Smart Home projektet

Denne afsluttende bog om Smart Home er resultatet af et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet, der er gennemført fra februar 2018 til december 2020. Projektet har, via følge-forskning, haft fokus på at udvikle en samlet fremgangsmåde til udvikling af strategier i et digitalt marked, iværksætte udviklingsaktiviteter til design af nye digitale produkter og services, markedsføring, salg og kundekontakt gennem udvikling af nye kompetencer, der matcher det digitale marked og ikke mindst – at få dem implementeret i en række danske virksomheder.

Målet er, via praktisk, relevant og anvendelsesorienteret forskning, at skabe fokus på en større digital modenhed og udvikling af nye digitale forretningsmodeller gennem en øget forståelse af slutkunder og værdien af samarbejde i økosystemer. Økosystemer består af et sæt af aktører med forskellige grader af flersidige ikke-generiske forbundne produkter/¬ser- vices, der ikke er fuldstændigt hierarkisk kontrolleret. Flersidige forbundne produkter og services opstår, når værdien af en af virksomhedernes output er afhængig af værdien af de andre virksomheders output. Eksempelvis er værdien af en Iphone afhængig af værdien af de apps, som udvikles af udviklerne og omvendt. Begrebet ikke-generisk refererer til den specifikke natur af forbundenheden mellem komponenterne i et færdigt produkt. Til at lave en kop te er der eksempelvis brug for en kop, kogende vand og et tebrev. Disse komponenter er generiske, ikke specifikke. Det betyder, at hvis kunder finder værdi i at kombinere disse tre komponenter til et produkt (en kop te), behøver producenterne ikke at koordinere deres investeringer for at sikre denne værdi. Det er derimod nødvendigt for udarbejdelse af værdiskabende Smart Home-løsninger.

Projektet har høj praktisk værdi, såvel som teoretisk relevans og bidrager med ny viden især på to områder. For det første sættes der fokus på servicetransformation hos traditionelle leverandører til byggeri og hjem. For det andet er der særligt fokus på strategi og ledelse til at indgå i digitale økosystemer og skabe vækst. Desuden bidrager projektet med en selv-evalueringsapplikation og udvikling af et Living Lab-koncept til at løfte virksomheders generelle digitale modenhed.

Der er en række personer og virksomheder, der har bidraget til processen, som vi gerne vil takke. For det første vil vi gerne tak- ke Industriens Fond for at gøre det muligt at realisere projektet. Dernæst vil vi gerne sige tak til Seismonaut for deres store ind- sats med at trække CVR-lister og med at kategorisere virksom- heder, der var relevante for deltagelse i Smart Home-projektet. Dernæst vil vi gerne sige en stor tak til vores partnere Nils Olaya Fonstad, Center for Forskning i Informationssystemer, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Christian Brock, Institut for Virksomhedsledelse, Rostock Universitet, Rikke Lillelund Wetterstrøm, Jørgen Rasmussen og Gunnar Kramp, Alexandra Instituttet, Aarhus, for det gode samarbejde. Der rettes også en tak til studerende ved Aarhus Universitet, som har fungeret som phonere og har gjort det muligt at nå ud til de mange respondenter. Dernæst skal der rettes en stor tak til medarbejderne i BilligVVS, Solar og Velux for deltagelse i interviews om Smart Home-markedet. Dernæst skal der også rettes en stor tak til de ti virksomheder, der har givet os lov til at følge deres digitale udviklingsrejse og deres bidrag til at udvikle aktiviteter til uddannelse af fremtidens digitale ledere til det danske er- hvervsliv.

Jeres åbenhed, villighed og ikke mindst jeres ærlige tilgang til at dele jeres erfaringer er både værdifuldt og meget værdsat. Der skal også lyde en tak til de andre virksomheder, der har deltaget i vores afholdte Living Lab interventioner. Det er vores håb, at bogen vil give inspiration til og refleksion over de muligheder, der ligger i at arbejde med udvikling af nye digitale forretningsmodeller.

Endelig tak til de ca. 400 virksomheder, der har svaret på vores spørgeskema.

OKTOBER 2020
Lone Kavin, Børge Obel, Andrea Carugati, Marco Hubert & Pernille Kallehave

Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet