Cases

I dette afsnit vil hver enkelt af de 10 virksomheder, der deltog i vores første Smart Home Living Lab, blive beskrevet sammen med deres arbejde hen imod en øget modenhed og udvikling af nye, digitale forretningsmodeller. I inklusionen af de 10 virksomheder har kriterierne været, at der skulle være en virksomhed fra hvert af de syv Smart Home segmenter. Der måtte ikke deltage konkurrerende virksomheder, ligesom virksomhederne er udvalgt således, at der både deltog store og små virksomheder med forskellig digital modenhed. Som det fremgår af tabellen herunder, er der virksomheder, der kun opererer inden for et segment, mens andre, specielt installatørvirksomheder, opererer på tværs af de syv Smart Home segmenter.
I tabellen er virksomhedernes primære tilhørsforhold markeret med et stort X, mens deres sekundære tilhørsforhold er angivet med et lille x.

Fordeling af de 10 første virksomheder i Smart Home projektets Living Lab
Virksomhed/
Segment
Kontrol og forbundenhedSmarte hårde hvidevareSikkerhedHjemme-underholdningKomfort og belysningEnergistyringPleje og omsorg
Virksomhed 1XxX
Virksomhed 2Xx
Virksomhed 3X
Virksomhed 4X
Virksomhed 5X
Virksomhed 6 Xxxxxxx

Virksomhed 7

X
Virksomhed 8XxX
Virksomhed 9X
Virksomhed 10Xxxxxxx

Casene bygger på observation fra deltagelse i Living Lab, samt interviews før, under og efter deltagelse i Living Lab.


Overordnet set kan Smart Home-markedet inddeles i syv segmenter og tilhørsforholdet til de enkelte segmenter er sket på baggrund af karakteristikken i figuren herunder. De syv segmenter består af Kontrol og forbundenhed, Smarte hårde hvidevarer, Sikkerhed, Underholdning, Komfort og lys, Energistyring samt Sundhed, pleje og omsorg.
Det betyder, at virksomhederne i segmentet Kontrol og forbundethed, som deres primære funktion, udvikler gateways, hubs, kontrolknapper, smarte stik og stikkontakter, som er i stand til at kontrollere og forbinde enheder fra alle de andre segmenter. Det betyder, at de har sekundære tilhørsforhold til de øvrige seks segmenter. Virksomhederne 6 og 10 deltog inden for dette segment.

De syv Smart Home-segmenter

Kilde: Inspireret af Statista, 2019. 

Segmentet Hårde hvidevarer består af virksomheder, der udvikler, producerer, sælger eller installerer store og små, smarte husholdningsmaskiner. I det første Smart Home Living Lab deltog to installatørvirksomheder fra dette segment: Virksomhed 1 og 8.

Sikkerhed er det næste segment i figuren. Virksomheder i Sikkerhedssegmentet beskæftiger sig med udvikling, produktion og installation af digitale, forbundne og kontrollerede enheder, som eksempelvis forskellige alarmer. Fra dette segment deltog virksomhed 3, hvis primære funktion er at installere forskellige sikkerhedsalarmer. Som installatører arbejder virksomhederne 1 og 8 også inden for dette segment, men ikke som deres primære arbejdsområde. 

Hjemmeunderholdningssegmentet udvikler, producerer og installerer forbundne og kontrollerende enheder til underholdningsformål. Ved afvikling af det første Smart Home Living Lab deltog kun virksomhed 9. Selvom virksomhederne 1 og 8 er autoriserede el-installatører, tilhører de ikke Hjemmeunderholdningssegmentet, da de ikke har ekspertise inden for radio og tv.

Fra segmentet Komfort og belysning deltog hele fire virksomheder. Det var virksomhed 1 og 8, der som installatører beskæftiger sig med installation af forbundne og kontrollerende enheder til forbedring af boligens atmosfære og til Smart Belysning. Derudover deltog virksomhederne 2 og 5, der henholdsvis producerer og installerer vinduer og garageporte med sensorer samt afskærmning, der kan styres via kontrolenheder.
Desværre har Virksomhed 2 ikke ønsket at dele de strategiske overvejelser, de gjorde sig under Smart Home Living Lab interventionen på denne platform, hvorfor deres udviklingsforløb ikke er beskrevet i de følgende cases.

Virksomhed 4 deltog som den eneste virksomhed med primær funktion tilhørende Energistyringssegmentet. Det der bestemmer deres tilhørsforhold til dette segment er, at de udvikler, producerer og installerer målere med indbyggede kontrolfunktioner til energibesparelse.

Det sidste segment er Sundhed, pleje og omsorg, hvorfra virksomhed 7 deltog i Smart Home projektets første Living Lab. Virksomhed 7 udvikler, producerer og installerer toiletsæder med indbyggede monitoreringsenheder, der kan kontrollere beboerens mængde af udskillelsesprodukter i form af urin og afføring og forbinde beboeren med sundhedsvæsnet. Virksomheden udvikler, producerer og installerer endvidere smarte badeværelses- og køkkeninventar med indbyggede tjenester, der forøger beboerens muligheder for at klare sig selv længst muligt i eget hjem.