Vis

Digitalisering presser installatørerne

Ny undersøgelse viser, at mange installatører er bekymrede for, hvordan internetsalg og smart home produkter vil påvirke deres forretning. Branchen har behov for nye forretningskoncepter, partnere og kompetencer for at kunne gribe de digitale muligheder.

I disse corona-dage tilbringer mange danskere meget mere tid i deres hjem, end de plejer. Vi er blevet vant til at arbejde digitalt, holde Zoom møder med kolleger, se familien over Skype og bestille varer over nettet. Men vores hjem er mere digitale end det.

Varmepumper, vinduer, el-, vand- og varmesystemer, sikkerhedsalarmer, køleskabe, højtalere og mange andre ting i dit hjem kan i dag være koblet til internettet og opsamle data om dit brug og dine behov. For nogen lyder det som en skræmmende science fiction, mens andre er fascineret af de nye muligheder, som det smarte hjem tilbyder.

En afgørende forudsætning for, at det bliver en god oplevelse at få de digitale produkter ind i hjemmet, er at de sættes rigtigt op og at man har mulighed for at få hjælp, hvis man ikke kan få tingene til at virke.

Her spiller installatørerne en central rolle. En ny undersøgelse foretaget af Aarhus Universitet viser, de er noget tilbageholdende med at påtage sig opgaven som smart home eksperter og det er med til at hæmme udviklingen af markedet.

”Mange installatører har godt nok flere smart home produkter på hylderne, men de er afventende ift. for alvor at gå ind i markedet” fortæller postdoc Lone Dalkjær Kavin fra Institut for Virksomhedsledelse, der har analyseret besvarelser fra 359 virksomheder, primært installatører. Undersøgelsen er en del af et større projekt, der undersøger Smart Home markedet og hvordan de digitale hjemmeprodukter påvirker kunder og virksomheder.

”Installatørerne er vant til at arbejde med traditionelle supply chain metoder med faste leverandører og kontrakter, der har fokus på pris og levering. Det vender smart home produkter op og ned på” fortsætter Lone Dalkjær Kavin.

”Smart Home produkterne skaber størst værdi for kunderne, når de taler sammen, kan kombineres i en samlet løsning, der dækker kundens forskellige behov og kan betjenes fra den samme kontrolenhed. Man skal derfor se et smart hjem som et økosystem af produkter og det kræver, at installatøren kan arbejde med mange forskellige partnere og leverandører alt efter kundens behov. Prissætning og serviceaftaler bliver komplicerede og det afholder mange installatører fra at gå ind i det her marked. Det er ærgerligt, for der ligger et klart forretningspotentiale her og venter”.

Internetsalg af komponenter

Mange installatører har baseret deres forretning på salg af deres service plus salg af de komponenter, der skal installeres. I dag finder mange kunder selv varen på internettet ofte til en lavere pris end installatørens. Dermed forsvinder en del af indtjeningen for installatøren.

”Der er ingen tvivl om, at installatørbranchen på flere fronter er presset af den digitale udvikling”, udtaler professor Børge Obel, der leder Smart Home projektet.

”Den gode nyhed er, at digitaliseringen også udfordrer kunderne, så kunsten er at finde nye forretningskoncepter, der løser kundernes nye behov og skaber nye forretningsmuligheder for installatøren, eller hvem der nu er hurtigst til at komme med løsninger. Her er nye spillere begyndt at melde sig på banen”.

Ny app og virtuelt udviklingsforløb kan hjælpe installatører der vil igang

At gå ind i smart home markedet kræver en vis digital modenhed. Digital modenhed handler ikke kun om at implementere ny teknologi, investere i digitalt værktøj eller om at opgradere eksisterende systemer. Det handler lige så meget om at udarbejde en digital strategi samt designe og implemente nye forretningsmodeller. For at hjælpe virksomhederne lidt på gled har Smart Home projektet på Aarhus Universitet udviklet et par nye services.

Hvis man som virksomhedsleder gerne vil vide, hvor digitalt moden virksomheden er i forhold til andre, så kan man teste sig selv via et webbaseret spørgeskema. Projektets forskere giver en række uddybende forklaringer via små videoer, mens man besvarer spørgsmålene.

Når man har besvaret de 15 spørgsmål (det er helt anonymt), så modtager man en vurdering af, hvor klar virksomheden er til at gå ind i det digitale marked og en række anbefalinger til, hvor man kunne sætte ind.

https://digitalmodenhed.au.dk/

Et online udviklingsforløb står klar til at hjælpe virksomheden med at udvikle nye ideer til services og produkter ind i smart home markedet. Forløbet køres af erfarne konsulenter fra Alexandra Instituttet og kan findes her alexandra.dk/dk/aktuelt/arrangementer/2020/er-du-klar-til-smart-home

Hele projektet – både forskningen og tilbuddene til virksomhederne er støttet af Industriens Fond.

Mere information:

Postdoc Lone Daljkær Kavin

Mobil: 24601410
Mail: loka@mgmt.au.dk 

Professor Børge Obel

Mobil: 20207355
Mail: bo@icoa.au.dk 

SMART HOME OG NYE FORRETNINGSMODELLER


I dag er et hus ikke bare et fysisk produkt. En bygning er i lige så høj grad en interaktiv, digital informationstjeneste, data leverandør og kommunikationskanal. Varmepumper, vinduer, el-vand- og varme systemer, sikkerhedsalarmer, køleskabe etc. udstyres med intelligente sensorer og forvandler et traditionelt hjem til et Smart Home, hvor leverandørens direkte kontakt med slutbrugeren er central.

Virksomheder, der plejede at være B2B underleverandører til byggeindustrien begynder nu at kommunikere direkte med husets beboere og modtage store mængder data om beboernes brugsvaner og behov. Samtidig begynder de enkelte komponenter at kommunikere med hinanden og opsamler en stor mængde data. Data som kan omsættes til nye digitale services.  De traditionelle producenter og leverandører presses af nye – og måske mere digitalt parate - aktører i markedet.

Smart Homes er derfor ikke kun et spørgsmål om nye tjenester og tilbud, men også om nye digitale salgs- og kunderelationer, nye samarbejdsrelationer, prisstrategier, og nye eksportmarkeder. Digitalisering omdefinerer forretningssystemer og modeller samt værdikæder i byggebranchen og andre brancher, der leverer til hjem.     

Bevillingsgiver