Vis

Taber danske virksomheder kampen om det Smarte Hjem?

Store internationale virksomheder dominerer i dag Smart Home-markedet. Danske virksomheder går glip af værdifulde kundedata og udviklingsmuligheder. Forskere fra Aarhus Universitet giver i en Master Class virksomhedsledere et bud på, hvordan danske virksomheder kan forstå og ruste sig til det nye marked.

FOTO: Louis Hansel on Unsplash

Der er ved at være gang i det danske Smart Home-marked. Producenter af smart udstyr til private hjem oplever en stigende efterspørgsel efter intelligente løsninger til lys, indeklima, husholdning, forsyning, underholdning og sikkerhed.  Forbrugere ønsker smidig og integreret kontrol af underholdning, komfort, energi og andre ressourcer. Og sikkerheden skal være i top. Fremfor alt ønsker forbrugeren en standardiseret og central styring, der er nem at tilpasse, gerne via smartphonen og en stemmestyret digital assistent som for eksempel Google Home, Amazon Alexa eller Apple Siri. Men hvor er de danske producenter?

- De første erfaringer fra vores forskning viser lidt nedslående, at de danske producenter, grossister og installatører ikke synes rustede til de nye tider og muligheder, siger professor Børge Obel, der er leder af forsknings- og innovationsprojektet Smart Home på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS.

- I projektet analyserer vi bl.a. Smart Home-markedet og ser på, om danske virksomheder er klar til at udvikle nye digitale services og produkter til private hjem. Vi kan se, at de danske virksomheder sakker bagud og ikke er klar til næste udviklingsbølge, som kommer nu i form af kunstig intelligens og Big Data. Det kan få alvorlige konsekvenser for dansk erhvervsliv, mener Børge Obel.

Et tydeligt eksempel på dette er det nye Fremtidens Hjem, som Eurodan har åbnet ved Roskilde. Huset er spækket med Smart Home-produkter. Kun få er dansk producerede.

Producenternes og grossisternes nye roller

Med de nye teknologier er de dage forbi, hvor man som producent bare kunne vinke farvel til sine produkter, når de stod på pallen i grossistens lastbil. De digitale produkter kan skabe en ny og vedvarende relation mellem producent og slutkunde. Det udfordrer rollefordelingen i mange værdikæder.

De netværksopkoblede smarthome-løsninger kan levere store mængder data om brugeren og produktets anvendelse tilbage til producenterne. Derfor er det vigtigt at have en strategi for, hvordan de nye data kan bruges til at udvikle nye produkter. Man skal have styr på, hvem der ejer dataene og kunderelationen. Er det producenten eller grossisten?

- Her ser vi en forandring i rollerne, hvor traditionelle B2B producenter nu også kan kommunikere direkte med kunden, og det udfordrer andre led i værdikæden, fortæller Børge Obel.

Hvad skal installatøren lave i et Smart Home?

Det er ikke nogen hemmelighed, at det stadig er for viderekommende at sætte et sammenhængende Smart Home-system op. Derfor oplever installatører et stigende behov for support til at installere og servicere de nye Smart Home-løsninger. Spørgsmålet er, om kunderne er parate til at betale for denne nye service, og hvilken forretningsmodel der virker bedst.

- Vi har haft et par installatører med i vores innovationsforløb kaldet Living Labs. Store kunder som ejendomsselskaber og entreprenører havde efterlyst Smart Home-totalløsninger, så installatørerne havde brug for nye kompetencer og indblik i produkter og marked, fortæller Børge Obel.

Spørgsmålet er, hvilke opgaver der bliver tilbage til installatørerne i en bolig, hvor mange installationer vil køre over internettet, og der ikke skal trækkes ledninger som i gamle dage.

Se videoer med Entreprisechef Dennis Thisted Tordrup, Uggerly Installation her

Smart Home-økosystemet

Virksomheder, der leverer produkter til et Smart Home skal se sig selv som del af et større sammenhængende økosystem. Den store gevinst ligger i at få produkterne til at spille sammen, så kunden får en oplevelse af, at de nye produkter tilsammen skaber reel værdi for husets beboere på tværs af alder og behov.

- Et centralt spørgsmål for virksomheden er, hvilken rolle man ønsker at spille i økosystemet. Vil man sætte sig som den samlende platform, der driver udviklingen? Vil man kun være producent af dele? Eller lurepasser man, indtil andre har taget den rolle – i håb om at man senere kan springe på? spørger Børge Obel.

Som det ser ud nu, så er de danske virksomheder meget afventende, og det er risikabelt, for så bliver det andre, der kommer til at få adgang til de værdifulde kundedata. 

Læs mere om projekt Smart Home her 

                       

SMART HOME OG NYE FORRETNINGSMODELLER


I dag er et hus ikke bare et fysisk produkt. En bygning er i lige så høj grad en interaktiv, digital informationstjeneste, data leverandør og kommunikationskanal. Varmepumper, vinduer, el-vand- og varme systemer, sikkerhedsalarmer, køleskabe etc. udstyres med intelligente sensorer og forvandler et traditionelt hjem til et Smart Home, hvor leverandørens direkte kontakt med slutbrugeren er central.

Virksomheder, der plejede at være B2B underleverandører til byggeindustrien begynder nu at kommunikere direkte med husets beboere og modtage store mængder data om beboernes brugsvaner og behov. Samtidig begynder de enkelte komponenter at kommunikere med hinanden og opsamler en stor mængde data. Data som kan omsættes til nye digitale services.  De traditionelle producenter og leverandører presses af nye – og måske mere digitalt parate - aktører i markedet.

Smart Homes er derfor ikke kun et spørgsmål om nye tjenester og tilbud, men også om nye digitale salgs- og kunderelationer, nye samarbejdsrelationer, prisstrategier, og nye eksportmarkeder. Digitalisering omdefinerer forretningssystemer og modeller samt værdikæder i byggebranchen og andre brancher, der leverer til hjem.     

Bevillingsgiver