Vis

Fem millioner kr. til nyt projekt om digitale forretningsmodeller

Industriens Fond har bevilget midlerne til projektet Smart Home på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS.

I dag er et hus ikke bare et fysisk produkt. En bygning er i lige så høj grad en interaktiv, digital informationstjeneste, data leverandør og kommunikationskanal.

Digitaliseringen ruller ind over virksomhederne og forandrer deres markeder, produkter, relationer og roller. Det stiller store krav til virksomhedernes strategier og forretningsmodeller og dermed til ledelsens evne til at udvikle virksomheden til et digitalt marked. 

På Institut for Virksomhedsledelse har man et stærkt forskningsmiljø omkring netop digital transformation af virksomheder og denne viden har nu ført til en bevilling på 5.23 mill. kr. fra Industriens Fond til projektet Smart Home. Udover forskere fra Institut for Virksomhedsledelse deltager forskere fra MIT, Center for Information Systems Research og University of Rostock. Alexandra Instituttet er partner og en række virksomheder vil blive indbudt til at deltage.

”Vi er naturligvis glade for bevillingen fra Industriens Fond, der vil styrke vores forskningsmiljø indenfor digitalisering af virksomheders strategi og forretningsmodeller. Vi er også glade for at kunne bidrage til universitets digitale satsning,” udtaler institutleder Jacob Kjær Eskildsen. 

Om projektet Smart Home

Det 2-årige projekt skal udvikle og afprøve et strategi- og innovationsforløb, der skal bistå virksomheder med at udvikle nye digitale forretningsmodeller. Forløbet vil blive udviklet i samarbejde med først 10 virksomheder indenfor Smart Home industrien og vil senere blive tilbud 100 virksomheder

Parallelt hermed løber forskningsaktiviteter, der opsamler viden om Smart Home kunders erfaringer og behov og om virksomhedernes digitale modenhed. Denne viden inddrages i udviklingsforløbet og danner desuden grundlag for udvikling af en app, som virksomheder kan bruge til at måle deres digitale modenhed. Processen og appen vil give virksomhederne input til, hvor de bør sætte ind for at sikre vækst.

Endelig vil virksomhederne blive tilbudt at deltage i en nyudviklet Master Class om Digital Transformation med internationale eksperter og forskere.

En række videnskabelige artikler vil blive produceret på baggrund af projektet. 

Yderligere information:

  • Professor Børge Obel, Bevillingshaver
  • Projektleder Pernille Kallehave 

www.mgmt.au.dk/smarthome

SMART HOME OG NYE FORRETNINGSMODELLER


I dag er et hus ikke bare et fysisk produkt. En bygning er i lige så høj grad en interaktiv, digital informationstjeneste, data leverandør og kommunikationskanal. Varmepumper, vinduer, el-vand- og varme systemer, sikkerhedsalarmer, køleskabe etc. udstyres med intelligente sensorer og forvandler et traditionelt hjem til et Smart Home, hvor leverandørens direkte kontakt med slutbrugeren er central.

Virksomheder, der plejede at være B2B underleverandører til byggeindustrien begynder nu at kommunikere direkte med husets beboere og modtage store mængder data om beboernes brugsvaner og behov. Samtidig begynder de enkelte komponenter at kommunikere med hinanden og opsamler en stor mængde data. Data som kan omsættes til nye digitale services.  De traditionelle producenter og leverandører presses af nye – og måske mere digitalt parate - aktører i markedet.

Smart Homes er derfor ikke kun et spørgsmål om nye tjenester og tilbud, men også om nye digitale salgs- og kunderelationer, nye samarbejdsrelationer, prisstrategier, og nye eksportmarkeder. Digitalisering omdefinerer forretningssystemer og modeller samt værdikæder i byggebranchen og andre brancher, der leverer til hjem.     

Bevillingsgiver