Effektmåling

Det er vigtigt at følge op på output og resultatet af servicetransformationen og bl.a. vurdere, om virksomheden agerer på nye måde. Man kan spørge sig selv: er der sket ændringer i ens tilhørende virksomheds strategi? Er der lavet nye prioritereinger? Er virksomheden begyndt at udvikle på nye måder?

Konkret skal man se på, om forandringerne har ført til forbedringer i form af konkrete resultater, ændringer imarkedsposition eller nye produkter, ydelser eller andet, der forbedrer virksomhedens forretningsgrundlag. Se på virksomhedens økonomiske resultat - om det er en effekt, at den transformation virksomheden har været igennem - og om der er skabt "ringe i vandet", i form af afledte effekter, som er relateret til transformationsprocessen