PORTRÆT | Bjarke Hjulmand Nielsen

Mit navn er Bjarke Hjulmand Nielsen og er 26 år. Inden jeg startede på Commercial and Retail Management, har jeg læst en professionsbachelor i International handel og marketing på Erhvervsakademiet i Viby. 

Under min uddannelse på erhvervsakademiet var det et krav at vælge de to valgfag driftsøkonomi og statistik på tredje semester, hvis man skulle have muligheden for at søge ind på en kandidat på BSS efterfølgende. Herudover havde jeg på 6. semester valgt lokalt fagelement – ”videregående økonomistyring og finansiering (BSS modul)”, hvilket ligeledes er et krav, hvis man ønsker at komme ind på BSS. Det var et stort ønske for mig at læse en kandidat, hvorfor jeg var ekstra motiveret i disse valgfag.

Hvordan har det været at starte på studiet?

Det har været enormt spændende starte på uddannelsen, da undervisningen bliver meget virkelighedsnært, da underviserne bruger teorien med direkte eksempler fra forskellige cases ude i virksomheder.

Hvad synes du om indholdet af studiet?

Indtil videre har vi kun haft tre forskellige fag. Indholdet i lektionerne er spændende, da forelæserne som sagt er gode til at inddrage virkelighedsnære eksempler. Det har fungeret super godt med gæsteforelæsere fra partnervirksomhederne. Det har været dejligt at høre, hvordan teorien bliver brugt ude i praksis. Herudover giver det os mulighed for at snakke med nogle erhvervsfolk og få indsigt i virksomhederne.

Hvordan påvirker corona situationen jer?

Corona har gjort at vores hold er delt op i to, hvilket har besværliggjort stiftelse af nye sociale relationer. Ift. til Zoom fungerer det udmærket, men der forekommer desværre også nogen udfordringer, som vi må tage det.

Hvad vil du gerne bruge din cand.merc i Commercial and Retail Management til?

Jeg har tidligere uddannet mig inden for detailbranchen, hvorfor jeg har stor interesse for branchen. Da jeg så, at BSS tilbød denne kandidat, i samarbejde med flere store detail virksomheder, var jeg derfor ikke i tvivl om, at jeg skulle søge ind på netop den kandidat. Mine drømme ligger derfor inden for detailbranchen og gerne noget med forretningsudvikling.