PORTRÆT | Katrine Runge Sørensen

Mit navn er Katrine Runge Sørensen og jeg afsluttede i sommers min bachelor i erhvervsøkonomi (HA – almen) på Aarhus Universitet.

Hvordan har det været at starte på studiet?

Det er altid spændende at starte på et nyt studie, og især, når det er på en helt ny uddannelse, som lige er blevet oprettet. Det har dog været helt tydeligt, at der er blevet lagt meget energi i at skabe de bedste rammer for os. Det betød blandt andet, at der trods corona var en introdag, hvor vi lærte hinanden at kende, dog uden alkohol i år. Det virker allerede til at være et enormt engageret hold med dygtige studerende.

Hvad synes du om indholdet af studiet?

Det er et enormt spændende indhold og sammensætning af studiet, som mange studerende har søgt efter, hvilket også er tydeligt ses på antallet, som er startet på studiet i år. Indholdet indtil videre er spændende, fordi det er utrolig anvendeligt og virkelighedsnært. Især gælder det kontakten med virksomhederne under gæsteforelæsningerne, hvor vi allerede her i fjerde uge af studiet har haft tre gæsteforelæsninger af Founding Partners blandt andet Jysk og Bestseller. Disse gæsteforelæsninger kobler virksomhedspraksis og teori sammen. Dertil er vores forelæsere også gode til at benytte eksempler fra gæsteforelæsernes oplæg i den efterfølgende undervisning, hvilket gør det nemmere at relatere til fremfor blot teori. Og ikke mindst er det utrolig spændende at få et dybere indblik i de forskellige virksomheder.

Hvordan påvirker corona situationen jer?

Det har været en atypisk start på uddannelsen, grundet de særlige omstændigheder med corona, dog er der blevet lavet en masse gode tiltag for at imødekomme os studerende. Det betyder, at vi kan møde fysisk op til halvdelen af vores forelæsninger, mens de resterende forelæsninger er på Zoom. Denne kombination fungerer rigtig fint under omstændighederne. Vi er jo heldigvis unge mennesker, som hurtig tilpasser os en ny situation. Derudover har forelæsningerne på Zoom den fordel, at det bliver optaget, hvilket betyder, at vi som studerende altid kan gense forelæsningerne, hvis noget glippede i første omgang.

Hvad vil du gerne bruge din cand.merc i Commercial and Retail Management til?

Min drøm er selvfølgelig at få et arbejde i detailbranchen, da jeg synes, at det er en utrolig spændende branche, som er i konstant udvikling. Dertil har jeg allerede arbejdet seks år inden for detail, hvilket også har medvirket til min interesse. I fremtiden kunne det både være inden for indkøb, salg, HR og marketing, jeg ser mig selv arbejde med.