Aktivitetsbarometer

Så hvordan reagerer de danske virksomheder på COVID19 krisen? 

I vores undersøgelse ser vi på seks udvalgte emner 

  1. Innovation 

  1. Omsætning 

  1. Medarbejdere 

  1. SMVernes beslutningsgange 

  1. Forretningsmodel 

  1. Nye produkter og services 

1. Innovation 

Vi har undersøgt, hvor mange organisationer, der benytter ressourcer til at innovere. Stort set alle virksomheder i vores stikprøve tilkendegiver, at de afsætter midler til innovation. Grafikken herunder viser, at over 36% af virksomhederne bruger mere end 10% af deres omsætning på at innovere.  

Dette er et godt billede på den danske økonomi, som er kendetegnet ved at være en videns-økonomi med en god del investering i innovative tiltag.   

2. Omsætning 

Den nedenstående graf viser at virksomhederne betragtede sig som ramt af nedlukningen på forskellig vis. At virksomhederne overordnet rapporterer, at de er påvirket af krisen, stemmer godt overens med, hvordan virksomhederne generelt tilkendegiver nedgang i deres omsætning.  

Ikke alle er dog ramt på omsætning pga. Covid-19 nedlukningen. Faktisk oplever 369 (31%) virksomheder, at deres indtjening er stabil, eller i nogle tilfælde stigende. Omvendt er der imidlertid også en stor gruppe af virksomheder, som har oplevet den modsvarende effekt, nemlig en nedgang i omsætningen.    

3. Medarbejdere  

Idet virksomheder mister en del af deres omsætning, gentænker de måske deres organisation og dens sammensætning af medarbejdere og kompetencer. Dette vil få betydning for jobmarkedet i Danmark, så vi har spurgt virksomhedslederne, om de overvejer at ændre deres medarbejdersammensætning. 

Grafen herover illustrer, hvilke forventninger erhvervslederne for SMVerne i undersøgelsen har til behovet for færdigheder og medarbejdere efter Covid-19 krisen. Som det ses er de fleste SMVer uændret på dette område. Det bemærkes imidlertid at langt flere SMVer er meget enig eller enig i at deres virksomhed vil have færre medarbejdere efter krisen samtidig med at virksomhederne dog ikke omgående synes at ville ændre på typen af arbejdskraft, det vil sige, de færdigheder som efterspørges blandt medarbejdere.  

4. SMVernes beslutningsgange 

Ydermere viser det sig, at strategiske valg - som for eksempel at genoverveje gængse beslutningsgangene - rammer virksomheder af alle størrelser. Det vil sige, at virksomheder, i højere grad vælger at udskifte etablerede beslutningsmønstre. Dette gælder især for virksomheder med mellem 75 – 125 ansatte. Imidlertid har hver tredje virksomhed på tværs af stikprøven ændret deres beslutningsgange. Her er spørgsmålet, hvorfor hver tredje SMV vil benytte krisen til ændringer af beslutningsgange og specielt hvorfor SMV’er mellem 75-125 synes mest fokuseret på dette?  

5. Forretningsmodel 

Det er ikke kun de almindelige beslutningsgange, som virksomhederne har ændret. COVID19 nedlukningen af Danmark har fået virksomhederne til at gentænke deres forretningsmodel. Groft set overvejer mere end hver anden virksomhed på tværs af størrelser at revurdere  deres forretningsmodel. Igen synes et interessant spørgsmål at melde sig – hvorfor sker denne revurdering? Og evt. hvad betyder den fremadrettet?   

Generelt set har 40% af alle adspurgte virksomheder fokus på at reducere deres aktiviteter. Især nyligt startede virksomheder synes at have primær fokus på enten slet ikke at reducere aktiviteterne eller i høj grad at reducere aktiviteterne. Hvorfor finder vi denne sammenhæng?    

Igen ses et sammenhængende mønster, hvor opstartsvirksomheder optræder proaktivt for at kunne bevare virksomhedens aktiviteter. Samlet set, har især de ældre virksomheder fokus på at opretholde virksomhedens aktiviteter henover krisen. Hvorfor dette? Har de erfaring fra tidligere kriser?   

6. Nye produkter og services 

Det at innovere og udvikle nye produkter/serviceydelser koster tid og penge. En ret stor del af de deltagende virksomheder har udviklet noget nyt, indenfor de sidste 3 år. 

Ydermere viser spørgeskemaundersøgelsen, at virksomhederne til trods for COVID19 nedlukningen ikke overvejer at afvikle virksomhederne. Omvendt kan det antages, at de virksomheder, som overvejer en afvikling, er de som har et mindre antal ansatte, altså de små virksomheder. Faktisk har op til 15% af de helt små virksomheder overvejet at afvikle deres aktiviteter.