Dataindsamling

Vi startede med at indsamle data under nedlukningen af Danmark i april 2020. 

Datagrundlaget er baseret på 1.177 virksomheder, som har besvaret vores spørgeskema over to omgange. I alt sendte vi spørgeskemaet ud til ca. 15.800 virksomheder/organisationer. Vi sendte skemaet ud henover halvanden måned fra den 1. april til ca. den 15. maj. Den endelige stikprøve – vores sample - er fornuftig repræsentativ  i forhold til den population, vi sendte spørgeskemaet ud til.  

Figuren herunder viser, at alle fem regioner i Danmark er repræsenterede blandt de besvarende SMV’er, med en smule færre besvarelser fra hovedstaden og lidt flere fra Midtjylland. Virksomhederne blandt respondenterne er imidlertid ca. 11 ansatte mindre (37) end gennemsnitsstørrelsen i populationen (48).

Figur 1 Den regionale fordeling af besvarende virksomheder (stikprøve) sammenlignet med den regionale fordeling i populationen  

De mest repræsenterede brancher (de brancher, hvor der er flest besvarelser) i stikprøven er ikke anderledes, end i den samlede nationale population. Ni ud af de ti brancher, som er med i stikprøvens top 10, er også repræsenterede i populationens top 10 brancher, undtagen IT konsulentvirksomheder.  

Figur 2 Brancher med flest besvarelser, hvor 9 er også med i populationens top 10, undtagen IT konsulentvirksomheder