Genstart Guidelines

Disse guidelines udvikles ved at identificere de virksomheder fra vores undersøgelsesdata, som har klaret sig bedst i genstart-processen og finde de beslutninger og aktiviteter, som netop disse virksomheder tog på forskellige tidspunkter. Desuden udvikler vi ti specifikke og detaljerede casestudier, der gennem dybdegående interviews i løbet af genstart processen illustrerer mere kontekst-specifikt den udvikling, forventninger og implementering af nye aktiviteter og beslutninger, som har og aktuelt finder sted i SMVerne.

Genstart Guidelines informerer og understøtter især danske virksomheder omkring krisens muligheder i forbindelse med innovation og forretningsudvikling. Krisen kan nemlig åbne op for chancer for at reorganisere sig, identificere nye alternativer og træffe nye beslutninger. Det kan være i forhold til arbejdsmiljø, bæredygtigheds-aktiviteter, nye kundesegmenter, ændret ’supply-chain’ og andre områder, som kan indeholde nye muligheder for forretning og forretningsmodeller. Det kan også være i forhold til medarbejderressourcer, kompetencer, samarbejdsrelationer, genetablering af eksportrelationer, mv.