Evne til at analysere identificerede muligheder

Fremgangsmåde

Dette værktøjet anvendes ved, at de relevante deltagere foretager en vurdering af virksomhedens evne til at evaluere nye muligheder ud fra en række udsagn angivet i tabellen på denne side.  

Værktøjet anvendes ved, at de relevante deltagere foretager en vurdering af virksomhedens evne til at evaluere nye muligheder ud fra en række udsagn angivet i tabellen på denne side og eventuelt noterer dette på et stykke papir eller en udskrift af tabellen.

Evnen til at evaluere identificerede muligheder som udgangspunkt for arbejdet med at udvikle nye, digitale forretningsmodeller kan inddeles i: Teknologisk knowhow og Kultur og ledelse.

Evne til at evaluere identificerede muligheder
Marker med et X, hvor 1 er lav grad, og 5 er høj grad12345
1. Vi investerer i at gøre vores produkter/services ”smartere” med digital teknologi såsom sensorer, trådløs forbindelse, apps m.m?
2. Vi bruger data som en ressource i udviklingen af nye produkter/services?
3. I vores organisation implementerer vi løbende nye digitale systemer, fx et nyt CRM system, således at vi er bedre rustet til at følge med udviklingen? 
4. Vi har viden i ledelsen til at følge den digitale udvikling?
5. Vores organisation skal udvikles og ændres for at passe til den digitale udvikling?
6. Mind-set og kultur i vores organisation er fremadskuende og klar til at følge med digitaliseringen, fx i forhold til at bruge ny teknologi og sælge til kunder der vil have mere digitale løsninger?

Databehandling

Når resultaterne skal vurderes, betragtes de områder, hvor der er scoret 4 eller 5, som udtryk for, at forudsætningerne for design af nye digitale forretningsmodeller er tilfredsstillende.

For områder, hvor der er scoret 3, er der tegn på mangelfuldt engagement og ved scorer på 1 eller 2 vil det være indikationer på, at design og implementering af nye, digitale forretningsmodeller kan fejle, og at det dermed er et vigtigt opmærksomhedsområde.