Evne til at implementere ændringer

Fremgangsmåde

Værktøjet anvendes ved, at de relevante deltagere foretager en vurdering af virksomhedens evne til at evaluere nye muligheder ud fra en række udsagn angivet i tabellen på denne side.

Værktøjet anvendes ved, at de relevante deltagere foretager en vurdering af virksomhedens evne til at evaluere nye muligheder ud fra en række udsagn angivet i tabellen på denne side og eventuelt noterer dette på et stykke papir eller en udskrift af tabellen.

Evnen til at implementere ændringer kan inddeles i: Fokus på digitalisering og Forandringsparathed.

Evne til at implementere ændringer
Marker med et X, hvor 1 er lav grad, og 5 er høj grad12345
1. Vi bruger flere ressourcer på digitale aktiviteter i dag end for 3 år siden?
2. Vi flytter fokus fra traditionelle produkter/services til produkter/services, som indeholder et eller flere digitale elementer?
3. Vi har medarbejdere med den nødvendige viden til at følge med i den digitale udvikling?
4. Vi har partnerskaber med andre virksomheder, som gør, at vi kan udbyde hele eller dele af en større, digital løsning til kunderne?
5. Vi tilpasser løbende vores forretningsmodel, så den passer til den digitale udvikling?
Databehandling

Når resultaterne skal vurderes, betragtes de områder, hvor der er scoret 4 eller 5, som udtryk for, at forudsætningerne for design af nye digitale forretningsmodeller er tilfredsstillende.

For områder, hvor der er scoret 3, er der tegn på mangelfuldt engagement og ved scorer på 1 eller 2 vil det være indikationer på, at design og implementering af nye, digitale forretningsmodeller kan fejle, og at det dermed er et vigtigt opmærksomhedsområde.