Evne til at se nye muligheder

Fremgangsmåde

Dette værktøjet anvendes ved, at de relevante deltagere foretager en vurdering af virksomhedens evne til at se nye muligheder ud fra en række udsagn angivet i tabellen. 

Værktøjet anvendes ved, at de relevante deltagere foretager en vurdering af virksomhedens evne til at evaluere nye muligheder ud fra en række udsagn angivet i tabellen på denne side og eventuelt noterer dette på et stykke papir eller en udskrift af tabellen.

Evnen til at se nye muligheder kan inddeles i: 1) Den generelle opfattelse af digitale muligheder, 2) Evne til at se nye muligheder for virksomheden og 3) Evnen til at udvælge specifikke udviklingsområder. 

 

Evne til at se nye muligheder
Marker med et X, hvor 1 er lav grad, og 5 er høj grad12345
1. Vi anser den digitale udvikling for en mulighed frem for en trussel?   
2. Vi er i stand til at vurdere, hvilke digitale muligheder som vi vil satse på?
3. Vi har udvalgt nogle konkrete områder, som vi satser på i forhold til at digitalisere vores produkt eller service? 

 

Databehandling

Når resultaterne skal vurderes, betragtes de områder, hvor der er scoret 4 eller 5, som udtryk for, at forudsætningerne for design af nye digitale forretningsmodeller er tilfredsstillende. For områder, hvor der er scoret 3, er der tegn på mangelfuldt engagement. Ved scorer på 1 eller 2 vil det være indikationer på, at design og implementering af nye, digitale forretningsmodeller kan fejle, og at det dermed er et vigtigt opmærksomhedsområde.