Hvorfor digital transformation?

Formålet med denne øvelse er at skabe forståelse for, hvad digital transformation er, samt hvorfor det er vigtigt for virksomheder at designe og implementere digitale forretningsmodeller.

Målgruppen for øvelsen er topledelsen og mellemledelsen, inklusive relevante interessenter. Det kan dog være fordelagtigt at brede det længere ud i organisationen for at undgå, at det opfattes som en ”lukket fest”.

Hvorfor overveje nye, digitale forretningsmodeller?


Digital teknologi ændrer ikke blot den direkte face-to-face kommunikation med kunder, gennem nye online ”touchpoints”, men flytter også salget fra fysiske butikker til online salg. Online transaktioner gør det nemt for kunder at handle 24-7, og gør det samtidigt muligt for virksomheder at kende kundernes adfærd og behov, samt at tilpasse nye tilbud direkte til den enkelte kunde uden fordyrende mellemled. Dette sker gennem elektronisk identifikation, forretningsinformation og brugen af Big Data. 

Med udbredelsen af den digitale teknologi er der sket en ændring af markedet. Kunderne efterspørger i stigende grad produkter indeholdende digitale komponenter i form af informations- og kommunikationsteknologier. Traditionelle virksomheder konkurrerer nu med virksomheder der, modsat netop de traditionelle virksomheder, er født digitale ”born digital”, uden hverken forudgående bane eller stiafhængighed.

Når det kommer til indtjening, klarer digitale virksomheder sig bedre end de, der ikke kan følge med de digitale strømninger. De mest digitale virksomheder får mere ud af deres fysiske aktiviteter, er mere profitable og har en højere markedsværdi end de virksomheder, der kun har digitaliseret virksomheden i mindre grad.