Serviceplatform

For at forstå mulighederne i servicetænkningen, er det nødvendigt at tænke i netværks- og platformskonstruktioner, og man skal stoppe med at tænke i produkter og traditionelle virksomhedsstrukturer, men i ”værdi for kunden”. Idet kundens behov ofte går på tværs af den enkelte virksomheds produkter og kompetencer, er netværk og platforme vigtige for at opfylde kundens behov, hvorfor det er nødvendigt at tænke i nye organisationsstrukturer, der åbner for nye muligheder for at tilgodese kundens behov og udvikling af forretningen. 

Service platformen

Ved at fokusere på service platformen, arbejde man mod at virksomhedens digitale udvikling indtænkes som   en strategisk satsning. Det handler om, at service bliver en tværgående omstændighed for hele virksomheden, som berører alle betydende, centrale elementer. 

Man skal gøre det muligt at arbejde på højt niveau med fire tværgående elementer: 1) Kundeindsigt og servicedesign, hvor det er nødvendigt at forstå kundens indgående for at kunne udvikle succesfulde serviceydelser – både på det fagspecifikke niveau samt på et mere overordnet niveau i form af sociale, kulturelle trends og samfundsmæssige udviklingsparametre. Brug derfor designtænkning som udgangspunkt for udvikling af nye ydelser med bruger- og kundeinddragelse samt co-creation processer, til sikring af fokus på kundens behov gennem hele processen, og at der arbejdes tværfagligt og nytænkende med alle løsninger.
2) Ledelse og organisering da arbejdet med serviceudvikling, som en strategisk satsning, starter med ledelse og organisering. Man skal skabe dialog i ledelsen og formidle de forretningsmæssige muligheder til beslutningstagerne. Det er i ledelsen, de nødvendige strategiske muligheder skal identificeres, og de nødvendige organisatoriske forandringsprocesser skal indsættes.
Serviceplatformen har derfor fokus på at hjælpe ledelsen med at tilrettelægge processerne og sikre, at en servicetransformation ikke bliver forceret og dermed risikabel i forhold til virksomhedens eksisterende forretningsmodeller. 
3) Forretningsmodellering. En stor del af servicetransformationsprocessen handler om at forstå, hvordan service værdisættes, og hvordan kunden forstår at værdsætte serviceydelsen. I takt med dette skal nye forretningsmodeller udvikles, samtidigt med at der udvikles nye ydelser og servicetilbud, hvor nye serviceydelser kan komme fra nye måder at se værdier på. Udvikling af virksomhedens forretning og indtjening skal ske sammen med serviceudvikling. 
4) Digitalisering og teknologiudvikling. En stor udfordring ligger i at arbejde med digitalisering: Det er en stor udfordring at arbejde med digitalisering, da man generelt har stor erfaring med automatisering og brug af data i produktionsprocesser og ikke meget erfaring med Big Data, Machine Learning, online business m.m. Centralt er de tværgående udviklingsparameter, der i høj grad er understøttet af netværkets sammensætning.
Serviceydelser kan i særlig grad drage nytte af digital videnopbygning og kompetencer i at transformere data til kunderelateret viden.