Transformationsprocessen

Transformationsprocessen består af 5 faser: 1) Empati – opsamling af viden, 2) definering – identificering af problemet, 3) idegenerering – udvikling af nye, radikale løsninger, 4) prototype- indsnævring og konkretisering af mulighedsrummet og 5) test – afprøvning i virkeligheden. 

Fremgangsmåde

Som det fremgår af figuren, foregår denne proces ikke i en lige linje. Processen åbnes løbende op, hvor der samles ideer og viden. Den lukkes ned og konkretiseres, når der testes, analyseres og vurderes. Derfor skal man huske, at hver fase, eller række af faser, kan gentages (iterativt) i det omfang, det er nødvendigt for at finde den rigtige løsning!

Eksperimenterog prototyper skal hele tiden kvalificere processen – det drejser sig om at lave, eller finde flest fejl, så tidligt i processen som muligt, så de ikke overlever frem til slutningen, hvor de er meget dyrere at rette. Det kan være nødvendigt tidligt i processen at alliere sig med en rådgiver, der kan være med til at sætte processen op og byde ind med de kompetencer, virksomheden får brug for, men ikke har internt. 

Der er tale om en tværfaglig proces, hvor alle relevante kompetencer og interesser (inklusive kunder) inddrages i processen fra start til slut - Idet en test kan definere et nyt problem, der genstarter processen, og en test af en prototype kan skabe ny viden, som tænkes at finde sted i empati-fasen, handler transformationsprocessen om at fordre grundelementer til at spille sammen:


1. Make Sense – forstå problemet eller behovet
2. Rethink – finde nye, bedre løsninger
3. Make Change – implementere den ønskede løsning, så den er attraktiv, konkurrencedygtig og identitetsskabende

Det er vigtigt at de 3 elementer hele tiden informerer og påvirker hinanden. Hvert enkelt problem kræver sin egen proces, hvor behovet for hvilke værktøjer, som skal anvendes, interessenter der skal inddrages og hvornår, vurderes løbende. Det skal tilrettelægges, hvordan det skal forløbe og hvordan det skal kommunikeres. Det er nødvendigt at holde processen åben, sådan at ny viden og nye ideer hele tiden kan indarbejdes. Gennem processen kan det tværfaglige team fungere på forskellig måde og med forskelligt engagement. Der vil dog altid være et tværfagligt grund-team, der er ansvarlig for forløbet, mens andre kan fungere som videns ressource, inspiration og/eller testgruppe. 

Eksempel: Dolle 

For nogle år siden, stod virksomheden Dolle overfor en række udfordringer. Virksomheden producerer loftstrapper, der sælges gennem byggemarkeder. Der var kommet en række konkurrencer på markedet, særligt fra Østeuropa, og man svømmede i den grad rundt i et ”Rødt Ocean”, hvor der konstant blev konkurreret på pris. Dolle gik i gang med en designproces, med det formål at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Virksomheden besøgte en række interessenter (slutkunder, montører, distributører, m.m.), og der blev lavet interviewes, ligesom man inspicerede de loftsrum, som loftstrapperne skabte adgang til. Det hele blev optaget på video, så det også kunne formidles videre internt i organisationen. På baggrund af ”feltbesøgene”, definerede Dolle en række udfordringer og problemstillinger, som de gerne ville se nærmere på.

En af udfordringerne var, at det krævede to personer at montere de eksisterende loftstrapper, da de var tunge og uhåndterbare. Dels var det en udfordring for gør-det-selv typen, men det betød også, at ved leverancer hvor monteringen var inklusive, at der blev lagt beslag på to professionelle montører. Dermed fik det endelige produkt en højere pris.

Der blev arrangeret en workshop med deltagere fra virksomheden (både fra direktion, udvikling og produktion), distributører, montører og slutbrugere. Ud fra definerede problemstillinger, arbejdede de med forslag til nye ideer, produkter og fremtids senarier. En konkret ide var at reducere trappens vægt, ved at bruge en ny type isoleringsmateriale, samt at forenkle samlingerne, så det var muligt for én person at montere en trappe. Udviklingsafdelingen gik i gang med prototypeudviklingen og man testede modellen både hos gør-det-selv kunder og hos håndværkere.
Processen resulterede i ClickFix Loftstrappen. Trappen er både nemmere og hurtigere at samle, ligesom den er lettere og har en høj isoleringsværdi. Det har betydet, at Dolle har kunne mindske antallet af montørtimer ved opsætning.