Brand-sprint

Processen i et brand-sprint sikrer, at man kommer igennem en række af afklaringspunkter, herunder målgrupper, værdier, konkurrenter og branding-elementer for den nye forretning. Brand-sprintet hjælper med at opnå større klarhed over virksomhedens kommunikative afsæt og med at stille skarpt på, hvordan man kan differentiere sig i markedet. Man får på den måde et godt afsæt for virksomheds branding. 

Kilde: https://library.gv.com/the-three-hour-brand-sprint-3ccabf4b768a

Sprintet bliver typisk brugt til:

  • Afklaring af brandstrategi for et nyt brand, spin-out eller forretningsområde
  • Forudgående proces for opdatering af eksisterende brandudtryk
  • Brief til intern marketingafdeling eller eksternt bureau


Hvem:

Ejer, direktør, salgsansvarlig, marketingansvarlig

Hvornår: 

Når man skal re-brande, opdatere brand eller skabe brandet til en spin-out.

Hvorfor:

Sprintet er med til at sikre enighed om virksomhedsudtryk, målgruppe, værdier og kommunikative rolle.

Typisk prototype: 

1. draft på én eller flere versioner af kommende visuelle identitet

Typisk test:

Kvalitativ 1:1 interview med kunder. Målet er at undersøge, om brandet bliver afkodet som forventet hos kunderne.

Tid: 

180 min - Hver deltager i sprintet kan med fordel udfylde øvelse 1, 2, 3, 4 og 5 hjemmefra, sådan at sprintet i højere grad bliver en drøftelse.

Step 1: 10 års roadmap


Hvor er virksomheden om 10 år? Denne øvelse handler om at afklare retningen for virksomheden og dets brand og ikke om at lave en eksakt fremskrivning af virksomheden.

Facilitator noter:

1. opsætning:

Skriv hhv. 3, 5 og 10 år op på en tavle. Lad hver deltager udvikle sit eget svar på, hvor virksomheden er de respektive år. Og lad hver deltager udarbejde egne svar til, hvad virksomheden beskæftiger sig med de respektive år.

2. Kodenser:

Præsenterer hvad deltagerne hver især har skrevet op i fht. hvert år. Diskuter og kondensér hvert år.Step 2. Hvad, hvordan og hvorfor?


Øvelsen hjælper med at fokusere på: Hvad virksomheden gør? Hvordan den gør det? Og hvorfor? Øvelsen kan derved virke som et anker for, hvordan virksomheden kommunikere med omverdenen.  

Facilitator noter:

1. Hvad?:

Start med at skrive “hvad” virksomheden leverer. Tænk her på specifikke produkter og services som f.eks. en pumpe, rengøring eller rådgivning.

2. Hvordan?:

Notér dernæst “hvordan” dette gøres. Hvordan er hvad, der gør produkt/service specielt, f.eks. smart design, prisbevidste løsninger og dermed til et godt valg for kunden.

3. Hvorfor?: 

Stil skarpt på, “hvorfor” virksomhedens produkter leveres. Hvad er det, der gør, at medarbejderne står op for at gå på arbejde hver dag?

Step 3: Værdier


Hvilke værdier ligger til grund for virksomheden og som virksomheden skal efterleve? 

Vær obs. på, at dette ikke er et uddybende værdiarbejde, men mere skal ses som en kick-start til efterfølgende arbejde.

Facilitator noter:

1. Bruttoliste:

Giv alle deltagerne 5 minutter til at skrive de vigtigste værdier for virksomheden ned. Præsenter værdierne for hinanden.

2. Prioritering:

Lad hver deltager udarbejde deres egen løsning. Alt afhængig af kompleksitet kan dette gøres med forskellige mængder af tid, regn med et sted mellem 20-40 minutter. 

3. Udvælgelse:

Udvælg de 3-5 vigtigste værdier. Knyt gerne en beskrivelse til hver af dem.

Step 4: Målgrupper


Hvilke målgrupper har virksomheden? Overvej hvem der er de vigtigste at kommunikere til.

Facilitator noter:

1. Bruttoliste:

Noter alle potentielle målgrupper. Brug evt. segmenter af kunder, hvis virksomheden kun har én målgruppe.

2. Prioritering:

Prioriter og beskriv hver målgruppe eller segment

3. Udvælgelse:

Udvælg de 3-5 vigtigste målgrupper el. segmenter for jeres virksomhed.

5. Konkurrenter & kommunikativ rolle


Start med at kortlægge konkurrenter og eventuelle alternativer ift. hvordan de kommunikerer. Slut af med at placere virksomheden og definere dens kommunikative rolle.

Facilitator noter:

1. Bruttoliste:

Noter alle konkurrenter. Er der mange konkurrenter eller alternativer til virksomheden, så vælg de 5-10 vigtigste.

2. Placering af konkurrenter:

Optegn en matrice med de to akser “Klassisk<->Moderne” og “Reserverede<->Udadvendte”. 

Placer konkurrenterne én efter én i matricen.

3. Jeres placering:

Placer jeres egen virksomhed i matricen. Kig tilbage på de andre øvelser og vurder om jeres placering er den rigtige.

4. Rolle:

Overvej virksomhedens kommunikative rolle. Man kan med fordel lægge en anden branche ned over konkurrenterne. F.eks. hvis man istedet var et bilmærke, et sportsbrand eller et fødevarebrand, hvem ville man så være? Skriv virksomhedens navn ned på en post-it ved siden af egen virksomhed.

Slut workshoppen af med at sætte næste skridt på og hvem der er ansvarlig for at udvikle 1. udkast på en identitet og et test-setup.