Strategiworkshop

Strategiworkshoppen har til formål at kortlægge jeres motivation for at udvikle og ændre jeres forretningsmodel og hvilke strategiske rationaler, der ligger bag. Motivationerne kan f.eks. være problem, styrke eller mulighed. I får hjælp ligeldes hjælp til at udforme strategiske initaitiver og foretage en prioritering heraf.

Workshoppen bliver typisk brugt til at:
 

  • skabe overblik over mulighedsrummet
  • udvælge og prioritere af initiativer


Hvem:  Ejer, direktør og ledelse

Hvornår: Ved kortlægning af virksomhedens strategiske situation og idégenering samt udvælgelse af initiativer

Hvorfor: Workshoppen hjælper jer til at drøfte jeres muligheder og hvad I skal arbejde med.

Typisk prototype:

Typisk test

Tid: 180. min

Step 1: Motivation


Øvelsen hjælper jer til at identificere jeres motivationer i fire dimensioner og prioritere de vigtigste. Efter øvelsen har I, i ledelsesrummet, haft en drøftelse, som hjælper til at skabe et 360°s overblik over motivationer omkring forretningen

Facilitator noter:

1. Motivation

Gennemgå de fire rum i motivationskanvasset: internt positvt, internt negativt, positivt eksternt, negativt eksternt. Notér motivationer for hvert rum.

2. Prioritering

Overvej hvilke motivationer, som er stærkest i de 4 rum og træk de vigtigeste ind i midten af canvasset (ledelsesrummet) og oplist potentielle handlingerStep 2: Forretningsmodel


Vælg et initiativ fra motivationsdrøftelsen og placer det i forretningsmodellen. Målet give et overblik over sammenhængene mellem initiativ og resten af forretningen ud fra en årsags / virkning logik.  

Alle forandringer i forretningen, hvad enten der er tale om optimeringer eller nyskabelser vil påvirke økonomien, dvs. enten medføre omkostninger og/eller indtægtsstrømme, hvorved det falder naturligt i drøftelserne at komme omkring hvordan og hvilket omfang, initiativerne har en positiv impact på forretningens indtjening og likviditet.

Facilitator noter:

1. Forretningsmodel:

Placer det udvalgte initiativ i forretningsmodellen. Drøft felterne i modellen igennem ift. hvordan de påvirker hinanden. Drøftelserne skal sikre, at vi får vendt  logikkerne i forhold til værdiskabelse ud mod kunder og i forhold til indre effektivitet rettet mod ressourcer, aktiviteter som samarbejdspartner

Step 3: Porteføljecanvas


Drøft hvilke strategiske temaer og initiativer, I vil fokusere på og tal igennem, hvordan de vil påvirke forretningsmodellen.

Facilitator noter:

1. Initiativer

List jeres 3-5 vigtigste initiative i portfolioet

2. Højre  side

Start med at drøfte den højre side af modellen, som fokuserer på vigtighed og hvilken værdi, initiativet kan skabe. 

3. Venstre side

Venstre side i modellen handler om, hvordan vi skal gennemføre initiativet. I bør udfordre de valgte initiativer med spørgsmål som: Hvilke hæmmere kan forhindre os i at nå i mål? Hvordan vil I eksekvere initiativet? Hvem skal involveres og hvornår? Og sidst men ikke mindst, hvad koster det at eksekere initiativet sammenholdt med den værdi, det vil skabe.

4. Opsummering

Når I har drøftet initiativerne, vurderer I, hvilken prioritet initiativet skal have. Placer evt. initiativerne på ny.