Forretningsmodel-sprint

Innovation af forretningsmodellen handler om nye og innovative måder at skabe værdi, generere indtægter og betjene kunder på. Det kan f.eks. være i form af udvikling af nye produkter eller services, som passer bedre til kundernes behov, eller at målrette eksisterende produkter og services mod nye markeder eller kundesegmenter.

Ved at innovere på forretningsmodellen kan virksomheden opdage nye og spændende forretningsmuligheder, som kan føre til øget omsætning, vækst og stærkere konkurrenceposition. Der til kommer at en grundig analyse af markedet og kundernes behov kan give vigtige indsigter i, hvordan virksomheden kan differentiere sig og tilbyde noget unikt til sine kunder.

Sprintet bliver typisk brugt til:

  • At skabe retning for helt ny forretning eller forretningsområde 
  • Udvikling af helt nye produkter og services
  • Kortlægning af væsentligste antagelser i nyt forretningsben eller forretningsmodel


Hvem:

Strategiansvarlig for forretning eller spin-out og potentielle team

Hvornår: 

Når man overvejer at starte ny virksomhed/nyt område op eller vil skabe en ny indtægtstrøm i virksomheden

Hvorfor:

Sprintet afdækker kritiske antagelser i idéen og sikrer, at man arbejder med de vigtigste usikkerhed.

Typisk prototype: 

Test af marketingmaterialer, f.eks. udkast på landingpage, brochure, SoMe annoncer

Typisk test

Ekspert- og/eller kundeinterviews

Tid:

180. min

Step 1: Kundeprofil


For at sikre indsigt i og forståelse for virksomhedens kunder bør man starte sprintet med at kortlægge en kundeprofil. Det gøres ved at kortlægge hvilke opgaver kunden ønsker løst samt hvilke udfordringer og muligheder virksomhedens produkt/ydelse løser for kunden.

Hertil kan bl.a. bruges indsamlet data fra kundeanalyser, feedback fra sælgere og kundesupport, kundeklager, kvalitative undersøgelser eller spørgeskemaer.

Kundeprofilen er udviklet af strategyzer AG, www.strategyzer.com

Facilitator noter:

1. Opgaver der skal løses

Start med at udvælge den eller de mest centrale opgaver (job-to-be-done), som produktet/ydelsen løser for kunden. Hertil kan man evt. bruge sætningen “Hjælp mig med, at…”, altså f.eks. “hjælp mig med vedligehold af mit produktionsudstyr” eller “hjælp mig med, at få data fra min leverandør”

Udvælg ét job to be done, som der fokuseres på. Et job-to-be-done kan være både af funktionel, emotionel eller social karakter.

2. Udfordringer

Kortlæg dernæst de udfordringer som kunden oplever, når kunden prøver at løse sit job-to-be-done. Brug evt. sætningen “hjælp mig med at undgå…” til at konkretisere udfordringerne.

3. Muligheder eller gevinster

Kortlæg til sidst kundens gains. Gains er det som jeres kunde prøver at opnå ved at løse sit job-to-be-done. Brug evt. sætningen “hjælp mig med at opnå…” til at definere gains.Step 2: Forretningsmodel


Kortlæg dernæst den forretningsmodel, som understøtter produktet/servicen og som skaber den nødvendige værdi.

Forretningsmodellen er udviklet af strategyzer AG, www.strategyzer.com

Facilitator noter:

1. Forretningsmodel:

Denne forretningsmodel består af 9 felter. Start med beskrive værditilbud og potentielle kunder. Brug den viden der er generet i kundeprofilen. Drøft dernæst relationer, kanaler og de indtægtsstrømme værditilbuddet genererer. Fortsæt med aktiviteter og nøgleressourcer, partnerskaber og de omkostninger dette medfører.

Step 3: Antagelser 


Når både kundeprofil og forretningsmodel er udarbejdet, overvej da, hvilke antagelser og usikkerheder, der kan ligge heri. Drøft f.eks. om kunderne rent faktisk har det job-to-be-done, som der har taget udgangspunkt i, om kundernes udfordringer er prioriteret rigtigt, om kunderne vil købe produktet til den forventede pris og om de nødvendige kompetencer til at løfte den nye forretningsmodel er tilstede i virksomheden.

Lad hver deltager notere egne antagelser herom. 

Facilitator noter:

1. Antagelser

Overvej hvilke usikkerheder der skal adresseres først. Er det om kunden faktisk har problemet? Er det de rigtige udfordringer og er de prioriteret rigtigt? Kan virksomheden overhovedet levere produktet/servicen? Kan målgruppe nås gennem de valgte kanaler?

2. Prioritering

Placer alle antagelse i matricen. Hvad “ved vi?” og “hvad tror vi?” og hvor vigtigt er det for initativet? Vælg de mest kritiske antagelser, som er vigtigst at få afklaret først.

Step 4. Handleplan


Udarbejd en handleplan for, hvordan data og yderligere information, som kan hjælpe med at validere antagelser kan skaffes.