Virksomhed 10

1. Introduktion 

Virksomhed 10 blev grundlagt i marts 2006 af to partnere med drømmen om at skabe det intelligente hus – et hus, der ikke blot gør dagligdagen lettere, men også automatisk reducerer energiforbruget. De har udviklet en omfattende, teknisk platform, der hurtigt, nemt og billigt kan digitalisere virksomhedernes produkter og gavne dem og deres kunder. I 2017 blev endnu en partneren del af teamet med det formål at videregive virksomhedens egen konkurrencefordel til deres kunder. Virksomhed 10s mission er at hjælpe deres kunder – og deres kunder – med at anvende data til at skabe ny værdi uden at kompromittere datasikkerheden. Virksomhedens omdrejningspunkt er, at ethvert internetforbundet produkt har en primær funktion, men samtidigt har hvert produkt også muligheden for at blive en del af noget større; nemlig muligheden for at indgå i et netværk af forbundne ting, hvor enhederne sammen kan optimere og automatisere kundernes liv til det bedre. Dataene fra verden omkring dem, herunder de data virksomhedens tilsluttede enheder genererer, kan bruges til at optimere deres liv. Data kan spare penge og energi, eller endda redde liv. Virksomhed 10s mission er at fjerne de tekniske hindringer for at deres kunder kan udnytte fordelene ved IoT fuldt ud. Derfor indgik de i 2008 i et projekt med Danish Electricity Saving Trust (DEST) om at styre apparater i hjemmet med brugergrænseflade via internettet. 

Virksomhed 10 ser data som den nye olie i den digitale økonomi. Idet data også kan misbruges og gøre skade, vægter virksomheden en sikker håndtering af data. Deres vision er at være en vigtig bidragsyder til historien om IoT – hvordan mennesker kan orkestrere forbundne produkter til at forbedre deres liv, samtidig med at de bevarer deres datasikkerhed og privatliv. Virksomhedens værdier er innovation og åbenhed på den ene side og teknisk robusthed og datasikkerhed på den anden side. Disse værdier strider nogle gange i mod hinanden, men Virksomhed 10 arbejder på at bringe dem i balance. Værdierne innovation og åbenhed giver virksomheden mulighed for at udveksle idéer og samarbejde, men kræver samtidig stor risikovillighed. Uden sunde tekniske løsninger, der er sikre i anvendelse og er økonomisk profitable, er innovation værdiløs. Virksomhed 10s tilgang er at udvise fleksibilitet, så de kan afbalancere disse modstridende interesser og få det bedste ud af både hver enkelt medarbejder, og alle deres løsninger.

Virksomhed 10 har udviklet flere smarte styringsløsninger for flere kendte producenter af Smart Home enheder. De har fået flere priser og anerkendelser, blandt andet for, som den eneste udbyder, at kunne levere en protokol, der opfylder alle sikkerhedskravene. De er blevet udpeget som Gazelle to gange.

2. Erkendelse

Marketing og præ-sales konsulenten hos Virksomhed 10 havde hørt om Smart Home projektet gennem en personlig bekendt i Virksomhed 7, som Virksomhed 10 tidligere har deltaget i et fælles projekt med i samarbejde med Aarhus Universitet. For Virksomhed 10 handlede det om signalværdien i at deltage i et projekt omkring Smart Home og om muligheden for at netværke, udveksle erfaringer med andre virksomheder, få feedback på deres tilgang til Smart Home løsninger, måske finde nye samarbejdspartnere og lære, hvordan de kan arbejde sammen med andre aktører på nye måder i et Smart Home økosystem. Marketing og præ-sales konsulenten kontaktede derfor Smart Home projektets forskere for at høre om projektet. Efter grundig information om konceptet Living Lab’s formål, fordele og proces, besluttede Virksomhed 10, at de gerne ville forpligte sig til et forløb med udvikling og implementering af nye, digitale forretningsmodeller.

3. Analyse og diagnose før deltagelse i Living Lab

Marketing og præ-sales konsulenten deltog selv sammen med en softwareudvikler i to af de fire Living Labs, der blev afviklet halvårligt. Virksomhed 10 er ”born digital” og som sådan fuld fortrolig med at arbejde med digitale forretningsmodeller og kunne helt klart indplaceres som Ecosystem Driver (se Figur 1). 

Figur 1: Fire digitale forretningsmodeller til den digitale tidsalder

Kilde: Weill og Woerner, 2015, side 29. 


Virksomhed 10 tilbyder platformsløsninger, hvor tredjepartsprodukter kan tilkobles som plug and play, således at de tilpasses slutkundernes behov og ønsker. Virksomheden har specialiseret sigi at anvende data til skabelse af ny værdi for deres kunders kunder. 

Virksomhed 10 brillerer med deres teknologiske formåen, men har brug for at arbejde videre med de ledelsesmæssige kompetencer. Selvom deres digitale modenhed ligger højt og kan kategoriseres som Digital Master (se Figur 2), har de alligevel brug for at arbejde videre med modularisering af deres løsninger, således at de i højere grad kan ”hive varer ned fra hylden og sige, vi har nye kunder, der skal have det og det…” (Marketing og præ-sales konsulenten, Virksomhed 10). Derved ville virksomheden kunne forkorte sin leveringstid og gøre det mere profitabelt for virksomheden at betjene flere små kunder, som arbejdet med Personaer og Kunderejsen på det andet Living Lab bevidstgjorde dem om.

Figur 2: 4 typer af digital modenhed

Kilde: Inspireret af Westerman et al., 2014: 25. 


4. Udvikling af ny, digital forretningsmodel

4.1 Digitale kompetencer

Virksomhed 10 har en stærk digital kultur, præget af mange digitale initiativer, som de forsøger at finde en passende forretningsmodel for. De har udviklet en omfattende, teknisk platform, der ved hjælp af en modulær arkitektur, nemt og billigt kan digitalisere andre virksomheders produkter til gavn for både dem selv og deres kunder. Gennem interaktionen på Living Lab, er Virksomhed 10 blevet bevidst om, at den bygger på tre kerneaktiviteter, der bygger på deres digitale kompetencer: 1) end-to-end løsninger; 2) kombineret hardware og brugergrænseflader, og 3) tilkobling af produkter til internettet, som de kan bruge i forhold til at skabe værdi af deres platform. 

4.2 Digitale ledelsesmæssige kompetencer

For at Virksomhed 10 i højere grad kan profitere af deres digitale kompetencer, er de nødt til at arbejde yderligere med implementeringen af deres vision om at bruge data genereret fra de Smart Home enheder, som deres slutkunder omgiver sig med. Dette skal medvirke til at optimere virksomheden løsninger, så de gør slutkundernes liv lettere/mere behageligt, samtidig med at de kan spare penge og energi samt potentielt redde liv. Living Lab hjalp dem til at se, hvordan de kan gøre dette ved at standardisere brugergrænseflader og tilbyde deres platform til aktører med komplementære komponenter mod, at de anvender Virksomhed 10s ”software som rygrad til IOT løsninger”. Herved ville Virksomhed 10 kunne blive platformsudbyder og kunne tilbyde flere komplementære dele, som kan interagere i deres Smart Home løsninger. Derved kan de give kunderne flere muligheder for at tilpasse en løsning, der passer til deres unikke behov. Det kræver dog, at virksomheden bliver mere specifik omkring, hvem deres kunder er. Desværre meldte Virksomhed 10 afbud til det Living Lab, der omhandlede personaer og fangede aldrig helt den værdibaserede tilgang, hvor det ikke er formelle relationer til et bestemt antal store og små virksomheder, der er det afgørende, men i stedet erhvervelse af dynamiske kompetencer til at koordinere samarbejdet i et økosystem. Virksomhed 10 er dygtige til at se, hvordan deres digitale kompetencer kan skabe muligheder for slutbrugerne, men bør arbejde videre med deres evne til at tilpasse organisationen og rekonfigurere deres forretningsmodel til at understøtte interaktion med komplementære aktører omkring deres platform.

5. Implementering i virksomheden efter deltagelse i Living Lab 

Formålet med deltagelsen i Smart Home projektets Living Lab var, for Virksomhed 10, primært signalværdien og muligheden for at finde nye mulige forretningspartnere. Desværre deltog de kun i to af de fire Living Labs og nåede ikke til udvikling af nye, digitale forretningsmodeller eller et forbedret forretningsgrundlag. Da virksomheden ikke er helt klar over, hvem deres slutkunder er og hvilke berøringspunkter de har med dem, kan det være vanskeligt at definere, hvilke værditilbud kunderne vil sætte pris på. 

Det skal dog siges, at Virksomhed 10 er en forholdsvis nystartet virksomhed, der under Living Lab forløbet var i gang med at blive børsnoteret på det elektroniske amerikanske aktiemarked Nasdaq. Det har derfor ikke været et ideelt forløb til at arbejde med virksomhedens strategiske udvikling, da Virksomhed 10 primært ønsker at brande sig og få gang i deres salg.

6. Effekt

6.1 Output 

  • Platformsudvikling er blevet genoptaget
  • Udbyder platforme til universiteter som undervisningsmateriale til studerende
  • Ser sig selv som integrator af forskellige Smart Home enheder
  • Kører interne workshops, hvortil de udvikler hardware produkter og agerer deres egne kunder
  • Søger inspiration til deres forretningsudvikling i lokale ”Maker Space” grupper

6.2 Opnåede resultater

  • Mere indsigt i Smart Home markedet
  • Forståelse for værdien af koordinering gennem standarder og en modulariseret arkitektur
  • Indsigt i, hvordan deres tekniske platform kan udbygges ved hjælpe af komponenter fra komplementære aktører
  • Muligheden for at facilitere udvikling i et økosystem uden af bære en økonomisk risiko
  • Virksomhed 10 er i opstartsfasen og i gang med at konsolidere sin position på markedet, hvorfor effekten af Living Lab endnu ikke er slået igennem i de økonomiske nøgletal