Virksomhed 8

1. Introduktion 

Virksomhed 8s rødder kan spores helt tilbage til 1913 med etableringen af en VVS forretning. I 1920’erne fusionerede forretningen med en el-installatør, og begyndte i 1930’erne at lave elinstallationer. Virksomheden var blandt de første til at installere el og jævnstrøm i en større dansk by. I 1993 blev grundlæggerens to sønner ansat i virksomhedens el-afdeling. Sammen overtog de forretningen og gav den et nyt navn. Virksomheden er grundagt med et værdisæt, der vægter kvalitet og godt håndværk over alt andet. I virksomheden mener man, at det er en af grundene til, at der altid har været sorte tal på bundlinjen – også under svære tider i branchen. 1990’erne var en svær tid for byggebranchen, som betød, at mange store virksomheder måtte lukke ned. For Virksomhed 8 bød perioden på muligheder for at afprøve nye markeder, hvilket resulterede i, at de udvidede deres forretningsaktiviteter på service- og entreprisemarkedet. I 2004 plantede virksomheden for første gang sine rødder på sjællandsk grund med overtagelsen af endnu en forretning. Sammen med aktiviteterne i den nye forretning, blev yderligere installationsvirksomheder en del af Virksomhed 8s voksende virksomhedsportefølje. Året efter, i 2005, blev endnu en VVS-forretningen bragt ind i folden, og i den forbindelse skiftede virksomhedens navn til Virksomhed 8. Selvom udvidelsen til VVS ikke oprindeligt var en del af fremtidsplanerne betød det øgede kompetencefelt, at virksomheden kunne tilbyde opgaveløsninger inden for både el og VVS. I 2010 udvidede virksomheden med endnu en afdeling på Sjælland, og i 2016 valgte virksomheden at styrke sin position på VVS-området yderligere med opkøbet af to mindre VVS-virksomheder. Gennem et længerevarende samarbejde med en producent af typehuse har virksomhed 8, med stor succes, prøvet kræfter med både det svenske marked og typehusbyggeri, hvorfor den også har fået ansat svenske kolleger. Den 1. januar 2018 opkøbte Virksomhed 8 yderligere en installationsforretning på Sjælland. Virksomhed 8 vision er at være den effektive forbindelse inden for el og VVS i Danmark og Sydsverige gennem udførelse af kvalitetshåndværk og god service, via løsningsorienterede samarbejder og ved at fejlforebygge frem for at fejlrette.

2. Erkendelse 

Virksomhed 8 har læst om Smart Home projektet i et fagblad og kontaktet forskerne bag projektet, idet man, i virksomheden, godt er klar over, at el-branchen kommer til at arbejde med Smart Home, og at det vil kræve, at så skal vi jo også ændre vores tankegang”. Hos Virksomhed 8 er man bange for, at det lige pludseligt kommer til at gå stærkt, og at forbrugerne ikke nødvendigvis vil købe kvalitetsprodukter hos installatørerne. De er også usikre på, hvordan de skal forholde sig til markedet ”hvis der virkelig bliver et marked for det her, så vil vi også blive mødt af konkurrenter udenfor for det, vi kalder den normale el-branche”. De er klar over, at de vil blive nødt til at indgå i nogle partnerskaber: ”man skal ikke sidde og tænke på sin egen profil som en virksomhed. Man bliver nok nødt til at sige, vi laver hele forretningsmodellen om og så investere i nogle partnere eller nogle virksomheder, som man arbejder med i starten. Så kan man bestemme sig for på sigt, om man skal til at investere i en person, der kan tage sig af det”.

Virksomhed 8 har været involveret i installation af enkelte Smarte Hjem for typehusfirmaet, men oplever, at kun få vælger det til, da der er for lidt ”value for money”. Virksomheden tror dog på, at intelligente hjem bliver en større del af deres omsætning om 5 og 10 år, men er usikre på, hvordan de skal tilgå markedet. Det håber de, at Smart Home projektet kan hjælpe dem med.

3. Analyse og diagnose før deltagelse i Living Lab

Direktøren er 2. generation i Virksomhed 8 og vælger selv at deltage i de fire Master Class og Living Lab sammen med entreprisechefen. Virksomheden har endnu ikke udviklet nogen digital vision og er i det hele taget usikre på den forretningsmæssige værdi af de digitale teknologier. De har, som nævnt ovenfor, været involveret i et par enkelte installeringer af Smart Home enheder, men mener, at ”der ligger jo bare en gråzone, fordi meget af det, det er bare gadgets - det er jo ikke et marked for os”. Virksomheden kan derfor beskrives som en digital nybegynder (se Figur 1).

Figur 1: 4 typer af digital modenhed

Kilde: Inspireret af Westerman et al., 2014: 25. 

Virksomhed 8s forretningsmodel er i dag todelt. Cirka 40% af forretningen sker på baggrund af forespørgsler fra private kunder, mens 60% er storentrepriser, hvor virksomheden dels arbejder for typehusfirmaet, dels for andre bygherrer, som eksempelvis pensionsfonde. I sidstnævnte tilfælde konkurreres der på pris og her følger Virksomhed 8 en plantegning for, hvor de forskellige installationstyper skal installeres. For typehusfirmaet, derimod, skal Virksomhed 8 selv tage kontakt til nye købere og finde ud af, hvilke løsninger, der passer dem bedst. Det er her chancen for Smart Home løsninger er størst. Den digitale forretningsmodel for Virksomhed 8 ligger derfor nærmest Supplier (se Figur 2). 


Figur 2: Fire digitale forretningsmodeller til den digitale tidsalder

 Kilde: Weill og Woerner, 2015, side 29. 

4. Udarbejdelse af nye, digitale forretningsmodeller 

Efter gennemgang af de digitale forretningsmodeller på første Living Lab, fremstår forretningsmodellen Modular Producer som en mulig vej at gå ”du er nødt til at finde en fælles platform for, at alle de der produkter kan snakke sammen. Det kan godt være, det bare er det trådløse netværk. Så skal det kombineres derpå. Det kan du jo godt alligevel, jamen det er stadigvæk det med, at man skal holde det for øje, at det skal være mega nemt for brugeren at plug-n-play det. Vi vil jo gerne sælge det udstyr, som så skal sættes på vandmåleren”.

I forbindelsen med udarbejdelsen af personaerpå andet Living Lab kommer det frem, at man hos Virksomhed 8, tror det vil være mere hensigtsmæssigt at kalde et Smart Home for et tryghedshjem. Det skyldes, at de mener at 75% af alle beslutninger står kvinden for. Hun er jo ikke på samme måde [som manden] tekniknørd. Hun er mere interesseret i køkken og badeværelse, og så nok måske interesseret i sikkerhed. Så hvis man skal sælge til konen, så er det jo sikkerhed, det her med at, så er der jo indbrud, og så er det røgalarm - at du ikke har et barn, der brænder inden og sådan nogle ting. Det er det kvinderne vil tænde på”. Et tryghedshjem vil holde styr på vandlækager, brugen af vand i kubikmeter, om dørene er lukkede og låste, om lyset er slukket – at kunne have ”styr på mine værdier og mine kære derhjemme, og at jeg kan holde øje med dem”.

4.1 Digitale kompetencer 

Som elinstallatør har Virksomhed 8s installatører de digitale kompetencer, der skal til for at lave Smart Home løsninger. De er imidlertid ikke glade for at anvende kompetencerne: ”Vi udfordres af kunder hele tiden. Så bliver vi jo nød til [at lave Smart Home løsninger]. Vi udfordres ved, at kunderne ikke vil have traditionel elinstallation. Ofte ved de godt, at vi ikke vil lave det og, at de selv vil lave det bagefter”.

4.2 Digitale ledelsesmæssige kompetencer

Ligesom alle andre installationsløsninger skal følge ISO-standarder, ønsker Virksomhed 8, at der for Smart Home løsninger skal ”ligge en standard programmering. Det er anden måde at tænke forretning i forhold til installation; den garanti på, at varen er stabil. Men man kunne godt tænke sig til at sige; vi laver en løsning og den afleverer vi til jer. Hvis det så bliver ustabilt, eller ikke virker sikkert, så har vi en hotline, man kan komme på. Men skal vi ud bagefter og genstarte og programmere og finde apps osv., så bliver det efter time-løn – men den forretningsmodel har vi ikke i dag i installatørbranchen. Men det kan da være den kommer om ganske kort tid. Der vil sikkert være nogen, der får installeret det, og så kommer der en ny kunde som ikke kan bearbejde det. Og ja, så bliver det jo efter time-afregning. Men det er ikke en model, vi er vant til”. Virksomhed 8 vil således gerne forfølge plug-n-play forretningsmodellen og den viden, de fik i Living Lab forløbet, men ”vi fik jo god indsigt i markedet, og der kan vi jo se, at det er på vej op. Folk snuser til det, og de udvikler på det – og vi står klar til at se mere på det, når det bliver mere udviklet. Vi afventer og ser hvordan det kommer til at køre”.

5. Implementering i virksomheden efter deltagelse i Living Lab

I forbindelse med Living Lab forløbet udviklede Virksomhed 8 en prøvestand med forskellige af de løsninger, som de kan installere i et Smart Home. Standen var med på Living Lab, hvor deltagerne fik mulighed for at lege lidt med det. Efterfølgende har virksomheden også brugt den derhjemme til at ”føle lidt på det, og videndele lidt i de forskellige afdelinger, om hvad det er for noget”.

Formålet var implementering af nye, digitale forretningsmodeller og opnåelse af et forbedret forretningsgrundlag og en øget omsætning som følge heraf. Virksomhed 8 synes, at de har lært meget nyt om forretningsdelen af den digitale transformation. Specielt, hvor hurtigt man ”kan flytte et marked – og lige pludselig blive overhalet af [nye typer af] produkter”. De afventer dog en fælles platform, der kan samle enhederne, således at kunderne ikke skal installere mange forskellige apps. ”Der kommer pludselig protokol fra EU, som siger; det er sådan, at tingene skal kunne snakke med hinanden, for at kunne beskytte forbrugerne. Driftsikkerhed osv.; hvis du anerkender produkter, og overholder drift-parametre, så kan du komme med i det”.

6. Effekt

6.1 Output

  • Fået en god indsigt i Smart Home markedet
  • Hensigtsmæssigt at markedsføre de tryghedsskabende effekter af Smart Home løsninger til kvinder
  • Plug-n-play forretningsmodellen vil passe Virksomhed 8 godt, når der findes en fælles Smart Home platform
  • Serviceløsninger kunne også være en farbar vej at gå
  • Forbrugerne ser ikke nødvendigvis et behov for elinstallatøren til implementering af Smart Home enheder

6.2 Opnåede resultater

  • Nyt perspektiv på Smart Home markedet
  • Fremstilling af en demostander
  • Øget forståelse for gevinsten ved at indgå i partnerskaber
  • Større indblik i hvilke parametre Smart Home kan sælges på
  • De økonomiske nøgletal viser en markant fremgang på 121% fra 2017 til 2019