Virksomhed 3

1. Introduktion 

Virksomhed 3 er en del af den større gruppe af virksomheder, der ud over Virksomhed 3s speciale inden for alarmer, også består af en gruppe for el og en for kommunikation. Virksomhed 3 er specialist i alarmsystemer, der beskytter private hjem og virksomheder ved hjælp af tyverialarmer, videoovervågning, brandalarmer og adgangskontrol. Virksomhed benytter moderne og fremtidssikret teknologi til at sikre små og store virksomheder. Samlet beskæftiger Virksomhed 3 260 medarbejdere, fordelt med 145 medarbejdere i El, 45 medarbejdere i Alarm og 70 medarbejdere i Kommunikation. Virksomheden blev grundlagt i 1897. Virksomhed 3 fik tre principper i dåbsgave: Flid, dygtighed og god opførsel, som stadig gennemsyrer virksomheden. Virksomhed 3s ambition er, at deres kompetencer skal bidrage til deres kunders konkurrencekraft. 

Virksomhed 3 er således mere end 100 år gammel. Efter grundlæggerens død, overtog sønnen virksomheden. I 1953, hvor virksomheden beskæftigede cirka 10 medarbejdere, solgte sønnen virksomheden til en uden for familien. Ved et generationsskifte i 1983 blev Virksomhed 3 omdannet til et aktieselskab med to ejere. Virksomheden beskæftigede på daværende tidspunkt 28 medarbejdere og havde en årlig omsætning på 9 millioner kroner. I 1990 overtog Virksomhed 3 et el-firma med 11 medarbejdere. I 1999 blev afdelingerne Alarm og Kommunikation flyttet til en nyt domicilvirksomhed, og i 2000 del blev virksomheden opdelt i selskaberne El, Alarm og Kommunikation - under paraplyen Virksomhed 3 Gruppen. Formålet var at styrke og tydeliggøre specialistkompetencerne samtidig med, at de fælles værdier blev bevaret. I starten af nullerne overtog Virksomhed 3 flere kommunikationsafdelinger fra større virksomheder. Samtidigt overtog den et andet sikkerhedsfirma og udviklede en ny afdeling i Jylland, og overtog endnu et el-firma. I 2009 samledes de tre afdelinger igen i Virksomhed 3’s hovedkvarter. El gruppen fortsatte med at opkøbe el-firmaer i henholdsvis 2011 og 2016. Kommunikations gruppen udvidede også gennem overtagelse af to virksomheder i 2017, og styrkede dermed både IT- og UC-kompetencerne på Fyn og Sjælland. Virksomhed 3 overtog i 2017 aktiviteterne i et sikringsselskab, hvorved alle medarbejdere blev tilknyttet til Virksomhed 3.

2. Erkendelse 

Hos Virksomhed 3 havde de læst om Smart Home Living lab i et fagblad og tog kontakt til forskerne bag projektet, idet de gerne ville have inspiration til at ”rykke sig ud af commoditykassen” og være i stand til at levere flere fordele til kunderne end bare at installere en alarm. De ville gerne ”kunne skabe noget værdi af de installationer og den data de har”. Forskere fra Aarhus Universitet blev inviteret til et møde med direktøren, en servicechef samt en IT- og udviklingschef hos Virksomhed 3, hvor projektet, dets indhold og faser blev forklaret for ledelsen, som syntes, at dette var en god mulighed for at få sparing omkring udvikling af serviceløsninger og hjælp til at drive udviklingsprocessen.

3. Analyse og diagnose før deltagelse i Living Lab

Direktøren, servicechefen og IT- og udviklingschefen deltog selv i samtlige Living Lab og har fået øjnene op for, at der er nogle ting, de virkelig skal arbejde med” … ”vi skal kigge meget indad. Det skal vi virkelig. Vi skal komme lidt frem af busken med hensyn til vores forretningsudvikling” … ”jeg er også godt klar over at på sigt, der er vi nogle af dem, der godt kan blive hårdt ramt, hvorimod vi i dag er begunstiget af, at nu kan vi høre, at folk prioriterer sikkerhed og tryghed”

Den eksisterende forretningsmodel for Virksomhed 3 kan beskrives som Omnichannel. Virksomhedens kunder har stort set alle sammen abonnement på en eller flere dele af Virksomhed 3s forretningsområder med henblik på at passe på deres bygninger, værdier og mennesker ved hjælp af forskelligt hardware. Deres hardware opsamler mange data omkring kundernes og andres færden på deres matrikel, men Virksomhed 3 bruger ikke disse data til at opnå større kendskab til deres kunder. Ønsket er at arbejde med, hvordan de kan gøre brug af disse data til noget, der skaber værdi for deres slutkunder. Aktuelt foregår samarbejdet via strategiske partnerskaber med producenter af udstyr, reguleret gennem formelle aftaler baseret på deres ISO-certificering for indgåelse af aftaler og partnerskaber.

Figur 1: Fire digitale forretningsmodeller til den digitale tidsalder

Kilde: Weill og Woerner, 2015, side 29. 

Modenhedsmæssigt betyder det, at Virksomhed 3s kompetencer til at lede den digitale transformation ligger forholdsvist lavt. Den traditionelle værdikædetankegang er fremherskende, og selvom Virksomhed 3 har lavet få digitale eksperimenter, er kulturen stadig præget af, at de er montører. Deltagerne fra Virksomhed 3 i Living Lab vil dog rigtig gerne arbejde med deres digitale modenhed og forretningsmodeller og har mange tanker om serviceydelser, de kan tilbyde deres kunder. De føler sig dog begrænset i forhold til, at de har en brancheforening, som ”stopper udviklingen en lille smule”. For at produkter og nye tiltag kan introduceres, skal de være forsikrings- og pensionsgodkendt, således at private og erhvervsmæssige forsikringer dækker i tilfælde af indbrud. Det er således ikke kun virksomhedens egen evne til at designe og raffinere deres værditilbud til kunderne, der er i spil i forhold til transformering af strukturen og kulturen inden for branchen.

Figur 2: 4 typer af digital modenhed

Kilde: Inspireret af Westerman et al., 2014: 25. 


Virksomhed 3 har mange digitale funktioner, som dog optræder lidt i siloer, selvom virksomheden nyligt har oprettet en ny fælles forretningsudviklingsafdeling på tværs af Virksomhed 3s tre selskaber. Grundet den manglende overordnede digitale vision og underudviklede koordinering af tiltag, er Virksomhed 3 en Fashionita i Westerman et al.’s terminologi. Hos Virksomhed 3 er de dog meget godt klar over dette, og vil rigtig gerne flytte sig i forhold til deres digitale modenhed; de mangler bare sparring omkring hvordan.

4. Udarbejdelse af nye, digitale forretningsmodeller

4.1 Digitale kompetencer 

Under det første Living Lab var der oplæg omkring digitale forretningsmodeller ved professor Nils Fonstad fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), som Virksomhed 3 blev særdeles inspireret af: hele hans emne rammer supergodt ind i vores forretning”. Virksomhed 3 ser store muligheder i at anvende den data, de allerede opsamler i dag i udviklingen af nye, digitale forretningsmodeller: ” det kunne være fedt bare at udnytte den data - eller bare og bare - vi allerede har til rådighed... vi kan bare ikke finde ud af at omsætte al den data, vi har, til noget rationelt”. Virksomheden kan også se, hvordan de vil kunne indgå i eller inddrage andre fra de deltagende virksomheder i nye, digitale forretningsmodeller, eksempelvis med Virksomhed 4: ”der kunne vi allerede nu godt se et samarbejde med dem. Igennem vores system kan de levere noget som man vil kunne ... lad os nu bare se på deres vand. Hvis det er sådan, at alarmen er koblet til, og vandforbruget lige pludselig stiger. Jamen, så kan der sættes en reaktion i gang, fordi det vi sælger, det er måske reaktioner. Det er den tryghed, folk de har. Men kun når der sker noget, der ikke bør ske. Så hvis en tyverialarm den går, så sætter vi en reaktion i gang. Hvis ikke tyverialarmen den går, så hører folk aldrig nogensinde noget”. Eller, hvis: ”alarmen den er koblet til - nu steg strømforbruget. Det er fordi, der går en lyssensor udenfor. Så hvis ikke, der er en eller anden, der er gået ind ad døren - fordi vi registrerer selv på døren - hvis ikke der en, der er gået ind af døren inden for 3 minutter, så er det fordi, der er en, der er i deres område. Hvad skal vi/de så gøre? Kan vi så stoppe indbruddet, inden det sker?  - og alle sådan nogle lækre ting, ville vi kunne lave i et samarbejde med Virksomhed 4. Og det er helt bittesmå signaler, vi kan reagere på”.

Virksomhed 3 kan også se muligheder i at samarbejde med Virksomhed 5: ”det kunne være, at et videokamera, der skal overvåge noget af tryghedshensynet? der også kunne skanne nummerpladen, så porten går op, hvis du arbejder her for eksempel”.

Under et andet Living Lab, hvor der blev arbejdet med personaerkunderejsenbig datadigital modenhed og digital transformation, blev det klart for Virksomhed 3, at det som de i virkeligheden sælger, er noget, der appellerer til følelserne: folk køber sgu meget med deres følelser”. De blev også klar over, at en del af deres eksisterende processer sagtens ville kunne automatiseres: ”jeg har fire til at sidde hernede til ikke at lave andet end at snakke i telefon og taste det ind i systemet. Så det kunne måske også være med til, at der var noget driftsoptimering...”. Ligeledes, at virksomheden ”stille og roligt udvikler den model til at gå væk fra at være dem, der er ude og installere og kører rundt til kunderne, mod simpelthen at levere viden”.

På tredje Living Lab blev der arbejdet med Business Model CanvasServicetransformation, Service Blueprint på kunderejsen. Virksomhed 3 var klar over, at deres forretningsmodel skulle bygges op omkring værdiskabelse for kunderne ud fra deres know-how: jeg vil jo gerne have, at vores traditionelle tyverialarm eller brandalarm eller videokamera, at det kunne flere ting. Fordi det jo så skide ligegyldigt, at der sidder en sensor herinde i rummet, når den kun fortæller én ting. Hvorfor fanden snakker den ikke sammen med lyset? Snakker sammen med rengøringsselskabet. Der har ikke været nogen herinde, I skal ikke komme og gøre rent her. Så kan kunden spare nogle penge eller et eller andet. Altså jeg vil så gerne have, at det kan nogle flere ting og det er den måde, jeg godt vil ændre forretningen på - når vi er til stede alligevel. I de løsninger, vi laver, der har vi jo typisk en sensor i hvert rum. Så hvis den nu kan måle luftkvalitet, så lad den da åbne et vindue samtidig med eller skrue op og ned for ventilationen. Måle temperaturen, så hvis det bliver for varmt, kan den åbne vinduet eller rullegardinerne for. Jeg vil bare så gerne, at det kunne være mere end bare at være en tyverialarm. Den måde kunne jeg godt tænke mig at dreje forretningen på”.

4.2 Digitale ledelsesmæssige kompetencer 

Udfordringen for Virksomhed 3 er, at de er underlagt deres brancheforening og forsikrings- og pensionsgodkendelse. Derfor kræves det, for at indgå i et Smart Home økosystem, at deres service løsninger leveres gennem de eksisterende eller nye, godkendte produkter i deres traditionelle netværk, selvom det primært ikke er det, der skaber værdi for slutkunderne på det private marked, så er folk lige pludselig ligeglade med, om det er forsikringsgodkendt. Hvis ikke de får nedsættelse i forsikringspræmien alligevel. Hvis man kunne spare 5.000 kroner i strøm om året, så er en forsikringsnedsættelse på 1.000 kr. om året ligegyldig. Så det kunne vi godt tænke os i hvert fald. Men igen, så kommer man ind i nogle myndighedskrav. Det er den, jeg godt kunne tænke mig at skubbe lidt på.  Eller at bygge endnu flere ting ind i vores alarm i forvejen og så bare leve med kravet, men få flere ting med. Men det skal være noget, der skal bidrage til en kunde eller en privatperson. Det skal være noget ekstra, de får ud af det”. 
De ville således skulle ændre i deres interne kultur omkring digitalisering samtidig med, at de udadtil stadig skal agere inden for myndighedernes formelle krav. Derved vil deres interne processer skulle passe til setup’et i både økosystem og i netværksrelationer. Gennem Virksomhed 3s tilgang til arbejdet med design og implementering af nye, digitale forretningsmodeller på de fire Living Lab, fremgår det, at de har stærke kompetencer til både at opfange nye muligheder og på baggrund deraf designe og raffinere deres eksisterende forretningsmodel. Det bliver spændende at følge deres transformering af strukturen og kulturen i virksomheden og i branchen. 

5. Implementering i virksomheden efter deltagelse i Living Lab

I forhold til formålet med implementering af nye, digitale forretningsmodeller og opnåelse af et forbedret forretningsgrundlag som basis for en øget omsætning, har Virksomhed 3 i løbet af de fire Living Lab designet flere alternative, digitale forretningsmodeller til den eksisterende. Udgangspunktet for modellerne er, at de bygger på værdiskabelse for slutbrugerne i samarbejde med aktører med komplementære komponenter til Virksomhed 3s egne – desuden gennem udnyttelse af data, der allerede eksisterer i virksomheden. Eksempelvis har Virksomhed 3 udviklet platformen ”mit.Virksomhed 3.dk” (se Figur 3), som giver kunderne: Gennemsigtighed, øget viden, og helt nye kontakt-, status- og opfølgningsmuligheder. Der er planlagt endnu mere indhold på mit.Virksomhed 3.dk i 2019/20. 

Figur 3: Mit.Virksomhed3.dk

Implementering af de øvrige tiltag har ved projektets afslutning endnu ikke fundet sted, men Virksomhed 3 arbejder på dette, både internt i virksomheden og eksternt i forhold til myndighedskrav og deres brancheforening. El-branchen er mere end 100 år gammel og ikke alle installatører er klar til den digitale transformation. På projektets Living Lab deltog to traditionelle el-installatører, som, til trods for deres deltagelse i forløbet, hovedsageligt, er af den opfattelse, at der i overvejende grad er tale om gadgets, som folk snart bliver trætte af. Derfor vil modstanden mod forandring i branchen måske forhindre Virksomhed 3 i at implementere deres ideer fuldt ud.

6. Effekt

6.1 Output 

  • Vigtigheden af en digital vision til at guide forretningsudviklingen
  • Forståelse af en øget værdiskabelse gennem digitalisering af interne processer
  • Forståelse for, at kunderne køber tryghed og sikkerhed, ikke alarmer
  • Værdien af at skabe gennemsigtighed og øge viden for kunderne
  • Udnyttelse af kundedata til forretningsmæssige formål  

6.2 Opnåede resultater 

  • Erfaring med at transformere deres produkter til værdiskabende serviceløsninger
  • Indblik i muligheden for at samarbejde med andre aktører med komplementære komponenter i et økosystem
  • Forståelse for, hvordan de kan skabe nye forretninger ud fra eksisterende kundedata
  • Design af værdiskabende nye, digitale forretningsmodeller
  • Markant stigning i årets resultat som følge af digitalisering af virksomhedens forretningsprocesser