Digital modenhed

Fremgangsmåde

Værktøjet anvendes ved at: Scorerne fra værktøjet digitale kompetencer indsættes i modellen på nedenfor. Modellen kan eventuelt printes ud, hvis man ønsker at sætte sine krydser fysisk i modellen.

Hvis man har fået en score på 0 og 3, markeres det med X i venstre side af modellen. Scorerne 6 markeres med X på midterlinjen i modellen og scorerne 9 og 12 markeres med X i højre side af modellen.

Scorerne fra værktøjet ledelsesmæssige kompetencer indsættes ligeledes i samme model.
Hvis man har en score på 0 og 3 markeres det med X i nederste del af modellen. Scorerne 6 markeres med X på midterlinjen i modellen og scorerne 9 og 12 markeres med X i øverste del af modellen. 

Digital modelhed

Kilde: Inspireret af Westerman et al., 2014, side 25

Databehandling 

Når resultaterne er klar, viser de om virksomheden er: 

Digital Begynder, som besidder få digitale egenskaber. Den kender ikke fordelene ved den digitale udvikling, eller investerer ikke digitalt i et omfang, der kan skabe en effektiv digital transformation.

Digital Fashionista, hvor virksomheden har implementeret digitale initiativer og applikationer, men implementeringen er sket uden en klar ledelsesvision om at skabe synergi og digitale forretningsfordele.

Digital Konservativ, som forstår den vigtigheden af visioner og en stærk virksomhedskultur, der kan understøtte den digitale transformation, men er for skeptisk eller forsigtig over for digitale trends til at gribe de muligheder, der byder sig.

Digital Mester, hvor virksomheden forstår at skabe forretningsværdi gennem digital transformation ved at kombinere vision, ledelse, engagement og investering.