Kundekendskab

Fremgangsmåde

Værktøjet anvendes ved, at de relevante deltagere foretager en vurdering af virksomhedens evne til at evaluere nye muligheder ud fra en række udsagn angivet i tabellen på denne side og eventuelt noterer dette på et stykke papir eller en udskrift af tabellen.

Dette værktøjet anvendes ved, at de relevante deltagere foretager en vurdering af virksomhedens kundekendskab ud fra en række udsagn angivet i tabellen herunder: 

Marker med et X, hvor 0 er slet ikke, og 12 er i meget høj grad

036912

1. Vi anvender data til at forstå vores kunder bedre?

2. Vi har fokus på at skabe gode kundeoplevelser?

3. Vi udvikler hele tiden vores produkter og services?

4. Vi har multiprodukter og anvender mange forskellige kanaler til at skabe kundeoplevelser for at møde livsbegivenheder (bryllup, barnefødsel, m.m.)?

Databehandling

Når resultaterne skal vurderes, betragtes de områder, hvor der er scoret 9 eller 12 som udtryk for, at kompetencerne er tilfredsstillende. For områder, hvor der er scoret 6, er der tale om mangelfuldt engagement og ved scorer på 0 eller 3 vil det være indikationer på, at de ledelsesmæssige kompetencer mangler, og at det dermed er et vigtigt opmærksomhedsområde.