Digitale forretningsmodeller

Fremgangsmåde 

Dette værktøjet anvendes ved at scorerne fra værktøjet kundekendskab indsættes i modellen nedenunder.

Modellen kan eventuelt printes ud, hvis man ønsker at sætte sine krydser fysisk i modellen.

Scorerne 0 og 3 markeres med X i venstre side af modellen, hvor en score på 6 markeres med X på midterlinjen i modellen, og scorerne 9 og 12 markeres med X i højre side af modellen.

Scorerne fra værktøjet forretningsdesign indsættes ligeledes i modellen. En score på 0 og 3 markeres med X i nederste del af modellen, scoren 6 markeres med X på midterlinjen i modellen og scorerne 9 og 12 markeres med X i øverste del af modellen:

Databehandling 

Afhængigt af hvor virksomhedernes resultater placeres i modellen, viser de at virksomheden er:

Leverandør, og i bedste fald har en delvis viden om sine kunder og opererer typisk i en anden magtfuld virksomheds værdikæde. Virksomheden sælger sandsynligvis sine produkter og services via uafhængige agenter eller detailbutikker.
I takt med, at aftagerne bliver mere digitale og søgning bliver lettere, er der fare for at I vil miste magt og bliver presset til løbende at nedsætte jeres priser, hvilket måske resulterer i en fortsat industrimæssig konsolidering. 


Omnichannel
, og tilbyder kunderne adgang til sine produkter på tværs af flere kanaler, inklusive både fysiske og digitale kanaler. Dette giver kunderne flere valgmuligheder og en mere sømløs oplevelse.
I anvender måske analyse af Big Data, sociale medier, mobile apps og kundetilfredshedsundersøgelser til at øge forståelsen af jeres slutkunder. Måske har virksomheden også investeret store beløb i en bedre forståelse af jeres slutkunders livsbegivenheder, ligesom I måske har reorganiseret jeres virksomhed og bruger data til at reflektere disser forandringer. 


Modular Producen
t, og tilbyder producenter som PayPal “plug-and-play”løsninger, der kan tilpasses til mange forskellige økosystemer. For at overleve må I være blandt de bedste i jeres kategori. For at opnå succes må I hele tiden spytte nye produkter og services ud for at demonstrere, at jeres løsninger er blandt de bedst tilgængelige til prisen. I opererer sikkert i et super konkurrence præget miljø, hvor det er meget let for kunderne at finde alternative løsninger og skifte leverandør.
Kun et fåtal af virksomheder med denne forretningsmodel har en solid indtjening. Mange kæmper for at overleve i en handelsvare forretningsverden. I modsætning til ecosystemdrivers, har I nok ikke adgang til kundedata, ud over dem der stammer fra jeres egne transaktionsprocesser.


Økosystem Driver
, og har etableret økosystemer ved at skabe relationer med andre udbydere, der tilbyder komplementære services. I tilbyder sikkert en mere eller mindre åben platform for deltagerne, hvor de kan gennemføre deres forretninger. I bruger sandsynligvis et stærkt varemærke til at tiltrække deltagere og sikre en god kundeoplevelse i form af “one-stop shopping”.
I søger sikkert at ”eje” kunderelationerne i et domæne ved at øge jeres viden om slutkunderne. I opkræver formentligt leje fra platformsdeltagerne i jeres økosystem – både fra kunder og serviceudbydere, hvor I stoler på jeres stærke brands og feedback fra kundevurderinger til at opbygge jeres omdømme og indtjening. I har behov for at være en destination for kunder inden for et specifikt domæne, eksempelvis sundhed, detail, underholdning eller finansiel service.