Ledelsemæssige kompetencer

Fremgangsmåde

Værktøjet anvendes ved, at de relevante deltagere foretager en vurdering af virksomhedens ledelsesmæssige kompetencer ud fra en række udsagn angivet i tabellen på denne side. 

Værktøjet anvendes ved, at de relevante deltagere foretager en vurdering af virksomhedens evne til at evaluere nye muligheder ud fra en række udsagn angivet i tabellen på denne side og eventuelt noterer dette på et stykke papir eller en udskrift af tabellen.

Den digital modenhed består både af Digitale kompetencer og Ledelsesmæssige kompetencer. 

Ledelsesmæssige Kompetencer
Marker med et X, hvor 0 er slet ikke, og 12 er i meget høj grad12345
1. Vi anser den digitale udvikling for en mulighed frem for en trussel?   
2. Vi er i stand til at vurdere, hvilke digitale muligheder som vi vil satse på?
3. Vi har udvalgt nogle konkrete områder, som vi satser på i forhold til at digitalisere vores produkt eller service? 
4. Vi investerer i at gøre vores produkter/services ”smartere” med digital teknologi såsom sensorer, trådløs forbindelse, apps etc.?
5. Vi bruger flere ressourcer på digitale aktiviteter i dag end for 3 år siden?
6. Vi flytter fokus fra traditionelle produkter/services til produkter/ services, som indeholder et eller flere digitale elementer?
7. I vores organisation implementerer vi løbende nye digitale systemer, fx et nyt CRM system, således at vi er bedre rustet til at følge med udviklingen?

Databehandling

Når resultaterne skal vurderes, betragtes de områder, hvor der er scoret 9 eller 12, som udtryk for, at kompetencerne er tilfredsstillende. For områder, hvor der er scoret 6, er der tale om mangelfuldt engagement og ved scorer på 0 eller 3 vil det være indikationer på, at de ledelsesmæssige kompetencer mangler, og at det dermed er et vigtigt opmærksomhedsområde.