Digitale kompetence

Fremgangsmåde

Værktøjet anvendes ved, at de relevante deltagere foretager en vurdering af virksomhedens digitale kompetencer ud fra en række udsagn angivet i tabellen på denne side.

Værktøjet anvendes ved, at de relevante deltagere foretager en vurdering af virksomhedens evne til at evaluere nye muligheder ud fra en række udsagn angivet i tabellen på denne side og eventuelt noterer dette på et stykke papir eller en udskrift af tabellen.

Virksomhedernes digitale modenhed består af: Digitale kompetencer og Ledelsesmæssige kompetencer.

Digitale Kompetencer
Marker med et X, hvor 0 er slet ikke, og 12 er i meget høj grad036912
1. Vi bruger data som en ressource i udviklingen af nye produkter/services?
2. Vi har viden i ledelsen til at følge den digitale udvikling?
3. Vi har medarbejdere med den nødvendige viden til at følge med i den digitale udvikling?
4. Vi har partnerskaber med andre virksomheder, som gør, at vi kan udbyde hele eller dele af en større, digital løsning til kunderne?
5. Vores organisation skal udvikles og ændres for at passe til den digitale udvikling?
6. Vi tilpasser løbende vores forretningsmodel, så den passer til en digitale udvikling?
7. Mind-set og kultur i vores organisation er fremadskuende og klar til at følge med digitaliseringen, fx i forhold til at bruge ny teknologi og sælge til kunder der vil have mere digitale løsninger?

Databehandling

Når resultaterne skal vurderes, betragtes de områder, hvor der er scoret 9 eller 12, som udtryk for, at kompetencerne er tilfredsstillende. For områder, hvor der er scoret 6, er der tale om mangelfuldt engagement og ved scorer på 0 eller 3 vil det være indikationer på, at de digitale kompetencer mangler, og at det dermed er et vigtigt opmærksomhedsområde.